Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

FEMENÍ, MASCULÍ I JO

Femení, masculí i jo (I)
Qüestió de gènere
Descripció: En aquesta activitat es proposa al / la jove realitzar un treball en el qual es defineixi a si mateix/a amb diferents característiques independentment de si aquestes característiques s'associen tradicionalment a un gènere o un altre.

OBJECTIUS

 • Analitzar críticament el sistema sexe-gènere
 • Identificar las característiques (físiques, personals, socials) que s’atribueixen a les persones en funció del seu sexe
 • Identificar las característiques amb les que ens sentim més identificats/des independentment de si tradicionalment s’atribueixen a un gènere o a un altre
 • Prendre consciència de les imposicions relacionades con el gènere i les preferències sexuals

MATERIAL

 • ANNEX 01: Targetes amb les característiques
 • ANNEX 02: Full “JO SÓC”
 • Bolígraf

DESENVOLUPAMENT DE L’ ACTIVITAT

 1. S’ofereix al/la jove el full “JO SÓC” i les diferents targes amb les característiques. Se li demana que esculli aquelles característiques que cregui que el/la defineix millor.
 2. Se li demana al/la jove que realitzi un petit escrit responent a l’ANNEX 02.
 3. Es deixa al/la jove sol/a a l’ espai perquè pugui realitzar l’ activitat.
 4. Una cop finalitzada l’activitat, li demanem com s’ ha sentit i/o si hi ha algun tema que li vingui de gust compartir, parlar, debatre, etc.
 5. A partir del que el/la jove decideixi explicar, la persona referent de l’activitat anirà oferint arguments al/la jove que permetin trencar amb els estereotips de gènere[1]

 


[1] Veure: Elvira, N. i Varela, B. Projecte de formació per a la prevenció dels abusos sexuals entre iguals adolescents. Material didàctic. APFCiB, ICD, 2015. (Pàg. 47-51)

ROL DE LA PERSONA REFERENT DE L’ ACTIVITAT

 1. Es tracta que el/la jove comparteixi allò que desitgi amb la persona referent de l’activitat. Si no vol  compartir res, s’ha de respectar.
 2. En el cas de que el/la jove vulgui comunicar-se amb la persona referent, s’ha d’escoltar sense jutjar i evitar presentar les opinions de la persona referent com un model a seguir.
 3. Aquesta és una activitat que pretén trencar amb els estereotips de gènere a fi que els/les joves puguin sentir-se lliures per expressar les seves emociones i sentiments més enllà del gènere on s’ adscriuen. En aquest sentit, la persona referent de l’activitat ha d’estar atenta a no emetre judicis i/o reforçar característiques estereotipades.
 4. És important que el/la jove se senti còmode en aquesta activitat i, per tant, que la persona referent de l’activitat tingui un bon vincle amb el/ la jove.

NOTA

Adaptació de Morero, A. i Varela, B. Drets Sexuals i Reproductius . Material didàctic adreçat a professionals que treballen amb JOVES majors de 16 anys, APFCiB, 2009. Activitat 13. M’estimo, No m’estimo (pág.20); Elvira, N. i Varela, B. Projecte de formació per a la prevenció dels abusos sexuals entre iguals adolescents. Material didàctic. APFCiB, ICD, 2015.