Accés directe al contingut de la pàgina

Transparència

SIDA STUDI  sempre ha mostrat una gran preocupació per la transparència i la rendició de comptes com un principi generador de confiança, tant en el seu funcionament i la seva gestió econòmica com en el desenvolupament dels seus projectes, tal i com ho recull, entre els seus valors, el pla estratègic de l’entitat.

SIDA STUDI vol ésser conegut pel què fa però també per com ho fa. És per això que, SIDA STUDI té un sòlid compromís de transparència, amb la voluntat d’informar i retre comptes de totes les activitats i vol garantir l'accés a la informació de manera estructurada, clara i  comprensible d’acord a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per tal de fer realitat aquest compromís, us presentem aquesta secció en la què trobareu tots els documents relacionats amb la gestió de l’entitat. Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que ens podeu fer arribar al correu comunicacio@sidastudi.org.