Accés directe al contingut de la pàgina

Qui som

 • equip sida studi 2022

SIDA STUDI som una associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública, amb un funcionament organitzatiu horitzontal, que col·laborem en la transformació social des de 1987.

MISSIÓ

Des d’una perspectiva feminista i de drets, SIDA STUDI existim per contribuir a generar una transformació social i política que asseguri que totes les persones puguin gaudir de la seva sexualitat de manera plaent, saludable i lliure de violències masclistes. Volem fomentar l’apoderament de les persones i comunitats a qui les seves sexualitats estan sent vulnerabilitzades (a través de la penalització de la sexualitat de les dones, de la diversitat cultural, corporal, funcional, sexual i de gènere) i l’autodeterminació de les persones amb relació al seu cos, al plaer, als afectes i als possibles riscos (violències masclistes, VIH i altres ITS i embarassos no planificats).

VALORS

Promoure sexualitats saludables a partir dels següents valors:

 • La sexualitat és un procés d'aprenentatge present en tot el cicle vital i propi decada persona. Es viu i s'expressa en un marc de lliure elecció, plaer mutu i responsabilitat compartida.
 • La sexualitat és un procés influenciat per multiplicitat de factors.
 • La diversitat sexual i de gènere com a riquesa
 • L'ètica de les cures com a eix dels vincles afectius.

Gestionar l'organització amb una ètica basada en:

 • Funcionament horitzontal: Totes les persones implicades en el desenvolupament de la missió de SIDA STUDI, tenen el mateix accés a la informació, als espais de reflexió i presa de decisions, i si són personal contractat, perceben salaris dignes i equitatius.
 • Sense ànim de lucre: Qualsevol benefici que pugui derivar-se de les activitats de SIDA STUDI serà reinvertit en l'organització. A més, es garantirà l'accés a tota la documentació necessària en compliment de la Llei de Transparència.
 • La reflexió crítica: Treballar a partir de planificacions estratègiques i operatives, que s'avaluen de forma autocrítica i tenen en compte la visió de les diferents persones que reben els serveis de SIDA STUDI, per a assegurar la seva adequació, avaluar el seu impacte i verificar el compliment dels nostres objectius.
 • El treball en xarxa: Entès com a cooperació, intercanvi i aliances estratègiques.
 • El dret a la informació: accés universal i gratuït a continguts de qualitat, específics i adequats a les necessitats de cada persona.

VISIÓ

Volem habitar un món lliure d’heteropatriarcat en el qual les persones facin valer els seus Drets Sexuals i Reproductius

 

Organismes als quals pertany:

Reconeixements oficials:

 • Associació registrada en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya (n. 9.390, 22 octubre de 1987)
 • Entitat privada d'Iniciativa Social (n. E00080) declarada per la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya (29 d'abril de 1988)
 • Associació registrada en el Registre d'Associacions del Ministeri de l'Interior de l'Estat espanyol (n. 75.803, 22 octubre de 1987)
 • Entitat de serveis a la Joventut (n. 00-000-01201) reconeguda per la Direcció General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya
 • Entitat de caràcter social reconeguda pel Ministeri d'Hisenda (14 de febrer de 1992)
 • Entitat declarada d'Utilitat Pública pel Ministeri de l'Interior (16 d'octubre de 1997)