Accés directe al contingut de la pàgina

Zona pedagògica

Centres educatius

Descripció

Professionals de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona han fet una revisió dels programes d’educació afectiva i sexual dirigits a joves, sense cost econòmic i on line del nou web de Salut Sexual.

L’ objectiu és comprovar el grau de compliment d’aquests programes en relació a diferents criteris de qualitat pre establerts, per tal de poder recomanar al professorat i/o professionals interessats aquells programes valorats com de major qualitat i disponibles online.

Entre els materials sobre educació afectiva i sexual disponibles en el web de SIDA STUDI,  es van seleccionar els programes sobre informació i formació dels joves. Es van obtenir 80 i 164 respectivament. Sobre aquests es van aplicar els criteris d’exclusió: editats abans  de 2005; idioma diferent a català o castellà; dirigits a famílies; no disponibles online; no aplicables en el medi escolar; no permeten ser desenvolupats pel professorat a l’aula; amb versions anteriors o problemes de copyright, amb un enfocament només preventiu o  només centrat en la diversitat sexual, no dirigit a l’educació obligatòria; que no incloguin diversitat sexual, cultural i de gènere.

Els programes que van passar aquesta criba, es van valorar segons els criteris:  qualitat del disseny (basar-se en un model teòric, incloure la participació de l’alumnat, aplicable en diferents àrees); qualitat de la intervenció (4 o més sessions, implementació setmanal, amb activitats d’aula i entorn, implementació familiar i activitats interactives); qualitat dels continguts (inclou continguts recomanats per Standars for Sexuality Education in Europe, WHO Regional Office for Europe and BzgA) i qualitat de l’avaluació documentada.

 

Selecció realitzada per

Ni ogros ni princesas : guía para la educación afectivo-sexual en la ESO

Autoria:
LENA ORDÓÑEZ, Adelina; GONZÁLEZ SUÁREZ, Amalia; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Ana Belén; BLANCO ORVIZ, Ana Gloria; FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana Isabel; SUÁREZ SUÁREZ, Ana María; SILVA HERMIDA, Elvira; RUBIO FERNÁNDEZ, María Dolores; MIER CORTEGUERA, Marta
Autoria institucional:
Asturias. Consejería de Sanidad; Asturias. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

Any de publicació:
2007

Tema:

Programa de integración de la educación sexual en el sistema educativo. Guía del profesorado

Autoria:
GÓMEZ ZAPIAIN, Javier; PINEDO FERNÁNDEZ, Josean
Autoria institucional:
País Vasco. Departamento de Salud

Any de publicació:
[2012?]

Tema:

Formación en sexualidad, afectividad y género

Autoria institucional:
Chile. Ministerio de Educación

Any de publicació:
2013

Tema:

¿Y tú qué sabes de eso? : manual de educación sexual para jóvenes

Autoria:
INFANTE GARCÍA, Ana; PARÍS ÁNGEL, Ángela; FERNÁNDEZ HERRERA, Lola; PADRÓN MORALES, María del Mar
Autoria institucional:
Málaga (Provincia). Área de Juventud y Deportes

Any de publicació:
DL 2009

Tema:

XX técnicas grupales para el trabajo en sexualidad con adolescentes y jóvenes

Autoria:
RAMOS BRUM, Valeria
Autoria institucional:
UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) Uruguay

Any de publicació:
2011

Tema:

Educación sexual y mediación

Autoria:
GARCÍA RUIZ, Mercedes
Autoria institucional:
Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies

Any de publicació:
[2004]

Tema:

Parlem-ne, no et tallis : Programa escolar de salut sexual i comunicació

Autoria:
JUÁREZ MARTÍNEZ, Olga; DÍEZ DAVID, Èlia
Autoria institucional:
ASPB (Agència de Salut Pública de Barcelona)

Any de publicació:
2010

Tema:

Promocionando la salud sexual desde el aula : un programa de mínimos para la enseñanza secundaria

Autoria:
ENCAJE IRIBARREN, Soco.; ESTEBAN, Txaro; MIQUEO, Pili; ORMAETXEA, Koro
Autoria institucional:
Servicio Navarro de Salud

Any de publicació:
2006

Tema:

Sexpresan

Autoria institucional:
Colectivo Harimaguada (España)

Any de publicació:
[2007]

Tema: