Accés directe al contingut de la pàgina

Zona pedagògica

Bullying LGTBIfòbic

Descripció

Aquests materials pretenen donar resposta als següents objectius pedagògics:

  • Oferir programes de formació per entendre i abordar el bullying homofòbic dirigits a professionals de l'àmbit educatiu i a pares i mares.
  • Donar a conèixer polítiques públiques contra la lgtbifòbia i el marc legal vigent a Catalunya des del 2014.
  • Presentar materials audiovisuals com a eines de sensibilització davant la lesbofòbia, la transfòbia i l'homofòbia.

Selecció realitzada per

Guía contra el bullying homofóbico : herramientas para el profesorado

Autoria:
BERNALDEZ LARA, Inmaculada; LÓPEZ REYES, José Daniel; RUIZ PALOMAR, Sandra; TEJADO LÓPEZ, María Luisa
Autoria institucional:
Asociación Acción Diversa LGTBH (España)

Any de publicació:
[2014?]

Tema:

The light

Autoria:
HollySiz

Any de publicació:
[2014]

Tema:

Abrazar la diversidad : propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico

Autoria:
PICHARDO GALÁN, José Ignacio; DE STÉFANO BARBERO, Matías; FAURE, Julia; SÁENZ, Marina; WILLIAMS RAMOS, Jennifer
Autoria institucional:
Instituto de la Mujer (España)

Any de publicació:
2015

Tema:

Dossier de prevención del acoso escolar o bullying por LGTBfobia

Autoria:
CAZORLA CANALES, Raquel; SAIZ FERNÁNDEZ, Sonia; JIMÉNEZ SAAVEDRA, Mónica
Autoria institucional:
Liga Española de la Educación (España)

Any de publicació:
2019

Tema:

Contra l'homofòbia: polítiques locals d'igualtat per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere : llibre blanc europeu

Autoria:
COLL PLANAS, Gerard
Autoria institucional:
Barcelona (Ayuntamiento). Regidoria de Dona i Drets Civils

Any de publicació:
DL 2011

Tema:

Acoso escolar y riesgo de suicidio por orientación sexual e identidad de género: fracaso del sistema educativo

Autoria institucional:
FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) (España)

Any de publicació:
2013

Tema:

Estrategias de afrontamiento frente al acoso escolar: una mirada sobre las chicas masculinas

Autoria:
PLATERO MÉNDEZ, Raquel (Lucas)

Any de publicació:
2010

Tema:

It gets better

Any de publicació:
[2010]

Tema:

Love is all you need?

Autoria:
SHIELDS, Kim Rocco (dir.)

Any de publicació:
2011

Tema: