Accés directe al contingut de la pàgina

Zona pedagògica

Diversitat cultural

Metodologia

Els materials pedagògics que es presenten a continuació s’han seleccionat atenent als següents criteris:

  • Data d’edició. Prioritzant materials editats entre els anys 2007-2015.
  • Accessibilitat. Materials en format digital.
  • Idioma. Prioritzant materials en català.

Per altra banda, aquests materials pretenen donar resposta als següents objectius pedagògics:

  • Oferir informació divulgativa a població migrada sobre Infeccions de Transmissió Sexual i violències vers dones.
  • Oferir programes de formació a professionals en contacte amb població migrada.

Migración y adolescencia

Autoria:
FUNES, Jaume

Any de publicació:
D.L. 2000

Tema:

Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

Autoria institucional:
Catalunya. Secretaria per a la Immigració

Any de publicació:
2007

Tema:

Des de la meva mirada - Kupitia macho yangu

Autoria institucional:
Médicos del Mundo

Any de publicació:
[2011]

Tema:

La salut sexual i reproductiva

Autoria:
OLLÉ RODRÍGUEZ, Carme

Any de publicació:
2009

Tema:

Hablemos de salud sexual y reproductiva

Autoria institucional:
FPFE (Federación de Planificación Familiar Estatal) (España)

Any de publicació:
2010

Tema:

La salud sexual y reproductiva en la población inmigrante

Autoria:
MONTERO, Justa

Any de publicació:
2010

Tema:

La sexualidad al final de la vida: continuidad o ruptura

Autoria:
La sexualidad al final de la vida: continuidad o ruptura

Tema:

Mujeres plenas: notas sobre mutilación genital femenina

Autoria:
SECKA, Fatou; NOGALES, Paula; ALONSO FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Bakea
Autoria institucional:
Fundación Cepaim (España)

Any de publicació:
2014

Tema:

Manual salir adelante : prevención y sensibilización de la violencia de género dirigida a mujeres inmigrantes

Autoria:
MANNEN, Anne; FERNÁNDEZ, Pilar; ALONSO FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Bakea
Autoria institucional:
Fundación Cepaim (España)

Any de publicació:
2012

Tema:

Trátame bien: notas sobre la trata con fines de explotación sexual

Autoria:
NOGALES GUTIÉRREZ, Paula; ALONSO FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Bakea
Autoria institucional:
Fundación Cepaim (España)

Any de publicació:
2015

Tema:

El condón es asunto de todos

Autoria institucional:
ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo) (España)

Any de publicació:
2011

Tema:

¿Y ellos qué? : opiniones y actitudes de los hombres ante al violencia de género

Autoria:
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Bakea Alonso; ARIAS ASTRAY, Andrés
Autoria institucional:
Fundación Cepaim (España)

Any de publicació:
DL 2013

Tema:

Diálogos de sida : las ITS

Autoria institucional:
ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo) (España)

Any de publicació:
[2010]

Tema:

Diálogos de sida : la prueba

Autoria institucional:
ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo) (España)

Any de publicació:
[2009]

Tema: