Accés directe al contingut de la pàgina

Política de col·lecció i cessió de drets

POLÍTICA DE COL·LECCIÓ DEL CDRP EN SALUT SEXUAL DE SIDA STUDI

La política de col·lecció del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics en Salut Sexual (CDRP) de SIDA STUDI defineix els criteris d'entrada dels documents que passen a formar part del fons de l'entitat.

La política de col·lecció segueix de manera general els criteris ja establerts per al desenvolupament del fons en VIH/sida amb la voluntat d'una futura integració d'ambdues col·leccions en un únic fons i un únic catàleg de consulta.

 

CRITERIS D’ ADQUISICIÓ

1. Temàtics

L'àrea de treball del CDRP en salut sexual es centra fonamentalment en aquells aspectes relacionats amb el comportament sexual, els riscos vinculats a l'activitat sexual i la seva prevenció, els drets humans relacionats i els recursos pedagògics i divulgatius.

Les disciplines tractades de manera preferent són les ciències socials, les ciencies de la salut  i les humanitats.

Entre les temàtiques recollides es contemplen:

 • Psicologia
 • Sociologia
 • Pedagogia i educació
 • Infermeria i atenció mèdica primària
 • Creació literària i artística
 • Drets sexuals i reproductius
 • Contracepció
 • Ètica
 • Dret
 • Infeccions de transmissió sexual altres que el VIH, que ja disposa del seu espai propi en el CDRP especialitzat en VIH/sida
 • Mitjans de comunicació

Resten fora d'aquest àmbit els documents que facin referència als aspectes mèdics  especialitzats.

 

2. Grups poblacionals

Es presta atenció a aquells documents que fan referència a determinats col·lectius:

 • Joves i adolescents
 • Població migrant
 • Dones
 • Col·lectiu LGTBI
 • Població reclosa
 • Usuaris/es de drogues
 • Persones amb discapacitat física i intel·lectual
 • Professionals del sexe
 • Minories ètniques
 • Tercera edat

 

3. Lingüístics

La llengua preferent del fons documental són tant el castellà com les altres llengües oficials de l'Estat espanyol (català, gallec, basc)

Es realitzarà també el seguiment de la producció documental produïda en llengües estrangeres, preferentment en anglès, d'aquells aspectes que facin referència a la realitat d'Espanya o de països d'Hispanoamèrica, així com d'autors pertanyents a aquests àmbits geogràfics, dins de les àrees temàtiques assenyalades.

En els cas de documents produïts tant en anglès com en una altra llengua estrangera s'incorporarà de manera preferent la versió en llengua anglesa.

En el cas de les campanyes s’amplia la gamma de llengües recollides, donada l'especial rellevància d'elements no textuals en els seus continguts.

 

4. Geogràfics

Es recollirà la producció documental produïda a Espanya i Hispanoamèrica i aquells documents que tractin sobre la realitat d'aquests àmbits geogràfics, independentment del seu lloc de producció, dins dels criteris temàtics esmentats anteriorment.

 

5. Format

Els formats preferents són:

 • Recursos audiovisuals
 • Campanyes i pòsters
 • Documents electrònics accessibles via web

Es presta una especial atenció a tots aquells recursos pedagògics adequats per ser utilitzats en activitats educatives dirigides als perfils poblacionals anteriorment citats.

Per tal de garantir als/les usuaris/es la consulta remota dels recursos es presta una especial atenció a tots aquells documents que es poden oferir per a la seva descàrrega directa, és a dir, produïts sota llicències de lliure distribució (tipus creative commons) o realitzats per entitats que han cedit a SIDA STUDI els drets de difusió oberta a través del catàleg del CDRP.

 

Darrera actualització: març de 2015