Accés directe al contingut de la pàgina

Zona pedagògica

En aquest espai oferim una selecció de materials educatius dirigits a professionals amb interès a ampliar els seus coneixements sobre l'Educació Sexual, la promoció de la Salut Sexual i els Drets Sexuals i Reproductius. Aquests materials, seleccionats per diferents entitats i administracions expertes, estan organitzats per grups poblacionals amb la finalitat de facilitar una cerca àgil. Cada zona presenta una secció conjunta anomenada continguts amb materials educatius sobre diferents eixos temàtics i unes seccions específiques on oferim recursos i eines pedagògiques a escollir en funció de les necessitats del grup, els objectius plantejats, l'espai, etc.

  • Diversitat Funcional

    Zona Pedagògica

    En aquest espai oferim una selecció de materials educatius i divulgatius sobre la Salut Sexual i els Drets Sexuals i Reproductius de les Persones amb Diversitat Funcional. Aquests recursos dirigits tant a públic general com a professionals han estat seleccionats per diferents entitats i administracions públiques que treballen en la promoció dels drets de les persones amb diversitat funcional.

  • Joves

    zpj

    L'educació sexual és un dret universal i una de les grans mancances del sistema educatiu. SIDA STUDI vol facilitar als i les professionals que treballen amb adolescents i joves materials educatius i recursos pedagògics que contribueixin a la implementació d'una educació sexual de qualitat des d'una mirada holística, positiva i igualitària.