Accés directe al contingut de la pàgina

Zona pedagògica

Webs

Descripció

Els materials pedagògics que es presenten a continuació s’han seleccionat atenent als següents criteris:

  • Data d’edició. Prioritzant materials editats entre els anys 2007-2015
  • Idioma. Prioritzant materials en català

Per altra banda, aquests materials pretenen donar resposta al següent criteri pedagògic:

  • Oferir webs amb informació i recursos matèria de salut i drets sexuals i reproductius que puguin ser d’utilitats a diferents sectors de la població: joves, persones adultes, professionals de l’àmbit educatiu, pare i mares, etc.