Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

La meva idea de l'amor

Peus que es toquen
Mites de l'amor romàntic
Descripció: Aquesta dinàmica treballa la idea que tenim de l'amor romàntic i intenta desmuntar els mites associats a aquest.

OBJECTIUS

 • Identificar quina és la nostra idea de l’amor
 • Identificar els mites de l’amor romàntic que són presents en la nostra idea de l’amor

MATERIAL

 • Cartolines amb els “cercles concèntrics” de l’amor
 • Explicació dels cercles concèntrics de l’amor

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Repartim 4 cartolines amb els “cercles concèntrics”. Cadascuna de les cartolines representa un tipus de relació.
 2. Li demanem al o la jove que expliqui quin tipus de relació creu que representa cadascuna d’aquestes cartolines i amb quina se sent més identificat/ada.
 3. A través de les seves explicacions, es recupera el treball realitzat a la sessió grupal per desconstruir els mites de l’amor romàntic.
 4. Finalment se’ls entrega un full amb les explicacions dels cercles concèntrics de l’amor.

ROL DE LA PERSONA REFERENT DE L’ACTIVITAT

 1. La tasca de la persona referent és acompanyar el o la jove mentre es pregunta sobre la seva idea de l’amor i de les relacions sexuals i afectives.
 2. La/el jove pot compartir allò que desitgi amb la persona referent de l’activitat. Si no vol compartir res, cal respectar-ho.
 3. És important que el/la jove se senti còmode/a en aquesta activitat. En tractar-se d’una activitat d’opinió, hi ha major risc d’emetre un judici i/o de sentir-se jutjat. Per tal de minimitzar aquest risc, és important que la persona referent de l’activitat tingui un bon vincle amb el/ la jove.
 4. En aquesta sessió convé reforçar un concepte de les relacions afectives i sexuals des de la perspectiva del plaer, les emocions, la salut i els drets. Així mateix és important que la/el jove utilitzi en el seu dia a dia els continguts treballats en les sessions de grup.
 5. Finalment, convé assenyalar l’existència d’una sexualitat pròpia i també d’una sexualitat que, si ho desitgem, podem compartir amb altres persones. En aquest sentit, en aquesta sessió s’han de tractar aspectes com el respecte, l’empatia, el plaer, les emocions, la salut i els drets de les persones amb qui ens relacionem.