Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

Saber per decidir

A escondidas
Vies de transmissió del VIH
Duració: 55 min.
Destinataris: Joves entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 •  Oferir eines per a la prevenció del VIH/sida
 •  Conèixer les principals vies de transmissió del VIH
 •  Introduir el concepte de reducció de riscos
 •  Facilitar l’expressió de pors i dubtes sobre el VIH/sida

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d’atenció i maduresa diversos. S’ha dut a terme amb joves d’entre 14 i 21 anys en els següents espais:

 

 • Espais d’educació formal (centres de secundària obligatòria i postobligatòria, universitats, etc.)
 • Espais d’educació no formal (educació en el temps lliure)
 • Espais comunitaris (casals de joves, espais de barri)
 • Centres de justícia juvenil
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

ESPAI

Una sala amb espai per escriure individualment (taules individuals o taula àmplia) i espai per poder treballar després en grup.

MATERIAL

 • ANNEX 01. Qüestionari
 • ANNEX 02. Respostes del qüestionari
 • ANNEX 03. Breu introducció sobre el VIH/sida
 • Bolígrafs    

DESENVOLUPAMENT DE L’ ACTIVITAT

 1. Expliquem i pactem les normes de l'espai: respectar-se, escoltar-se, confidencialitat, no judici. És important tenir en compte que el pacte funciona en totes direccions: entre les i els joves; d'elles i d’ells cap a la persona referent; però també d'aquesta persona cap a les i als joves. Per exemple, seria especialment contraproduent que els i les joves se sentissin jutjats/des per la persona referent.
 2. Es reparteix un qüestionari (ANNEX 01) per persona i s’explica que han de respondre de manera individual SÍ/NO en funció del que pensen [Possible variació 1 i 2]. S’ha d’especificar que no es tracta d’un examen, sinó d’un exercici que tal com indica el nom de la dinàmica ens permet “saber més” i així poder decidir. En tractar-se d’una activitat sobre el que sabem i no sabem, existeix un major risc de sentir-se jutjat/da. Per intentar reduir-ho, es farà èmfasi que sobre el VIH/sida i les seves vies de transmissió hi ha molts falsos mites, i que no passa res per equivocar-se, que és “normal”. L’objectiu de l’activitat també és desmuntar aquests mites. Igualment, ningú serà avaluada/at ni obligada/at a mostrar les respostes que no vulgui mostrar. És important emfatitzar que aquesta primera part és individual, i que després tindrem temps per posar en comú el que cadascú/na vulgui. [Possible variació 3 i 4].
 3. Un cop respost el qüestionari, els preguntarem sobre aquelles qüestions que els han generat més dubtes. Aquest serà el punt de partida de les explicacions de contingut, perquè els dubtes són una manera de generar interès. La persona referent de l'activitat intentarà resoldre-les recolzant-se en l'ANNEX 02 (Respostes del qüestionari) i l'ANNEX 03 (Breu introducció sobre el VIH/sida). Cal tenir en compte que alguns dels enunciats no tenen una resposta de SÍ/NO específicament. Amb aquests enunciats es pretén generar debat.
 4. Preguntarem també sobre aquelles qüestions en les quals els/les joves han tingut més clara la resposta. En aquestes qüestions, les respostes no necessàriament seran les correctes. Precisament per això, aquesta part de la dinàmica pot obrir espais interessants de debat en el grup i d'aprenentatges significatius. És important anar recordant el pacte del no-judici.
 5. Finalment comentarem les preguntes que hagin quedat sense comentar, començant per les quals, a criteri de la persona referent de l'activitat, siguin més interessants per al grup.

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Presentació activitat i resposta  al qüestionari individual

10 min.

Posada en comú

40 min.

Avaluació

5 min.

 

+ INFORMACIÓ

 1.  SIDA STUDI. Preguntes freqüentes sobre VIH-sida.
 2.  FUNDADEPS. Guía de actuación en VIH/Sida para agentes de salud.
 3. Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat. CJAS. Sida i altres Infeccions de Transmisió Sexual (ITS)
 4. Canal Salut Sexe Joves. Infeccions de Transmissió Sexual

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Tot i que aquesta activitat està pensada per realitzar-se amb un grup, pot també dur-se a terme amb un/a referent i un/a jove, de manera individual.
 2. En lloc de repartir el qüestionari, poden usar-se algunes de les preguntes, a criteri de la persona referent, per obrir un debat amb el grup.
 3. Totes les persones es posen en fila. S'indica que la seva esquerra és SÍ (hi ha risc) i la seva dreta NO (no hi ha risc). La persona referent de l'activitat llegeix les afirmacions del qüestionari i les i els joves hauran de situar-se en un costat o l’altre en funció de les seves opinions. La proposta és que ningú es pot quedar al mig, però hi ha la possibilitat de col·locar-se més o menys a prop de l'extrem del SÍ o del NO per visibilitzar matisos. Un cop tot el grup s'ha desplaçat, qui vulgui pot explicar el seu posicionament. Si durant les argumentacions algú vol canviar de lloc, pot fer-ho i, si vol, pot explicar el perquè d'aquest canvi.
 4. Tot el grup s’asseu en cercle. Es reparteix a cada jove una targeta vermella i una targeta verda. La persona referent de l'activitat llegeix en veu alta les afirmacions del qüestionari i les i els joves aixequen la targeta verda o vermella en funció si creuen que hi ha risc (SÍ-VERDA) o no hi ha risc (NO-VERMELLA). Després de cada afirmació, qui vulgui pot argumentar el seu posicionament.