Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

M'agrada aquest vestit

M'agarda aquest vestit
Expresso el meu gènere
Descripció: A partir d’un curtmetratge sobre un nen que arriba a l’escola amb un vestit rosa es proposa al grup de joves realitzar una anàlisi de les reaccions de cadascun dels personatges davant aquesta “incongruència” de gènere.
Duració: 1 hora
Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)

OBJECTIUS

 • Analitzar críticament el sistema sexe-gènere
 • Identificar les característiques (físiques, personals, socials) que s'atribueixen a les persones segons el seu gènere
 • Discernir les característiques amb les quals ens sentim més identificats/ades independentment de si tradicionalment s’atribueixen a un gènere o a un altre
 • Prendre consciència de les imposicions relacionades amb el gènere i les preferències sexuals

ESPAI

Una sala prou gran perquè les persones assistents puguin treballar en grup

MATERIAL

 • Explicació sistema sexe-gènere
 • ANNEX 01: preguntes per al treball en grup
 • Bolígrafs
 • Pissarra o paperògraf
 • Retoladors de colors
 • Ordinador, projector, àudio i connexió a Internet
 • Vídeo: Vestit Nou

CONCEPTES CLAU

 • Sentiments
 • Emocions
 • Estereotips de gènere
 • Igualtat
 • Llibertat
 • Abús
 • Violència
 • Bullying

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Es divideix el grup en 6 grups, es reparteixen els fulls de treball i es demana a cada grup que vegi un cutmetratge i centri la seva atenció en el personatge que ha de treballar.
 2. Es fa el visionament del curmetratge.
 3. Es demana a cada grup que respongui les preguntes dels seus fulls de treball.
 4. Es posa en comú el treball de cada grup i s'inicia el debat amb les preguntes següents per a la reflexió: [1]
  • Què passa quan el Mario entra a la classe? Per què?
  • Què li diuen i què fan? Qui l’hi diu?
  • Heu viscut cap situació semblant?
  • Què penseu que hauria de fer l'escola? (el professorat, la direcció)
  • Imagina que ja ets gran i tens un fill a qui li agrada vestir-se amb la roba de sa germana. Què faries? Per què? I si et criden de l’escola, què els diries?
 5. S’explica el sistema sexe-gènere.

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Visionament del curtmetratge

15 min.

Treball en grups

10 min.

Posada en comú del treball en grups i debat

15 min.

Explicació sistema sexe-gènere

10 min.

 

Avaluació

 

5 min.

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

L’ activitat pot seguir un format de cinefòrum. Es pot fer el visionament del curtmetratge i després obrir el debat a tot el grup. La persona referent de l’activitat ha d’atendre els objectius de la dinàmica i formular les preguntes que consideri oportunes per alimentar la reflexió.


[1]
               Preguntes extretes del Blog Karícies de Rosa Sanchís.