Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

QUÈ SABEM?*

Què sabem?
Infeccions de transmissió sexual
Descripció: En aquesta dinàmica s’ofereix informació sobre les infeccions de transmissió sexual, les seves vies de transmissió i la forma de prevenir-les amb pràctiques concretes.
Duració: 55 min.
Destinataris: Joves d'entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 • Identificar les principals Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)
 • Conèixer les vies de transmissió de les principals ITS
 • Conèixer les formes de prevenir les principals ITS
 • Facilitar la expressió de pors i dubtes sobre les ITS
 • Introduir el concepte de reducció de riscos

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d’atenció i maduresa diversos. S’ha dut a terme amb joves d’entre 14 i 21 anys en els següents espais:

 • Espais d’educació formal (centres de secundària obligatòria i post obligatòria, universitats, etc.)
 • Espais d’educació no formal (educació en el temps lliure)
 • Espais comunitaris (casals de joves, espais de barri)
 • Centres de justícia juvenil
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

ESPAI

Una sala prou àmplia perquè les persones assistents puguin treballar còmodament en grup i posteriorment exposar els seus treballs.

MATERIAL

 • Ordinador, projector
 • ANNEX 01.  Power point IT
 • ANNEX 02. Targetes d’infeccions de transmissió sexual i pràctiques sexuals
 • ANNEX 03. Taulers del risc
 • ANNEX 04. Taulers del risc complet
 • Retolador o papers y bolígrafs

CONCEPTES CLAU

 • Infeccions de Transmissió Sexual
 • Vies de transmissió
 • Prevenció
 • Reducció de riscos
 • Cura d'un mateix
 • Mètodes anticonceptius

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Expliquem i pactem les normes de l’espai: respecte, escolta, confidencialitat, no judici. És important tenir en compte que el pacte funciona en tots sentits: entre les i els joves; d’ elles y ells cap a la persona referent; però també d’aquesta cap a les i els joves. Per exemple, seria especialment contraproduent que els i les joves se sentissin jutjades per la persona referent.
 2. Aquesta activitat està dirigida a conèixer les vies de transmissió de les ITS des d'una perspectiva de reducció de riscos, i per tant orientada a la prevenció. La millor forma de treballar la prevenció és relacionant-la amb una mirada positiva de la sexualitat, vinculada a la llibertat, el plaer i la responsabilitat. Per aquests motius és molt recomanable que vagi precedida d'altres dinàmiques que proposem, relacionades amb les dimensions de gènere i sexualitat; vivència i coneixement del cos; emocions i sentiments.
 3. Amb suport d'un power point (ANNEX 01) que acompanya a aquesta activitat la persona referent realitza una explicació sobre què són les Infeccions de Transmissió Sexual, quins són les seves vies de transmissió i com prevenir-les.
 4. Finalitzada l'explicació es divideix el grup en grups de 4 persones i es reparteix a cada grup un Tauler del Risc (ANNEX 03) amb les targetes de les ITS i les targetes de les pràctiques sexuals (ANNEX 02). Cada tauler del risc ha de tenir un joc de pràctiques i un joc de ITS, encara que cal aclarir que no es van a usar totes les targetes en cada tauler: cal triar quines van en cadascun.
 5. Es demana a cada grup que classifiquin en el seu tauler les pràctiques i ITS. S'entén que les pràctiques que classifiquem segons el nivell de risc les imaginem com no protegides. Es pot deixar posada la diapositiva 6 del power point com a suport per emplenar cada tauler. [Possible variació 1 i 2].
 6. Una vegada finalitzat el treball en grups, es posaran els taulers al terra ordenats de menor a major risc. Es preguntarà si tothom està d'acord amb el resultat.
 7. A continuació, s'introduiran els canvis i explicacions necessàries a fi de tenir en el tauler que els correspon les pràctiques i la possibilitat de transmissió de ITS. (Veure ANNEX 04).
 8. Finalment, s'emplenarà entre tot el grup la columna de com reduir el risc de cadascun dels taulers. Pot ser escrivint damunt o enganxant paperets.

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

Temps

Explicació power point

20 min

Treball en grups

10 min

Posada en comú del treballs en grups + com reduir el risc

20 min

Avaluació

5 min

 

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. En lloc de fer treball per grups, es poden col·locar els Taulers del Risc al terra anar col·locant les pràctiques i les ITS de forma grupal.
 2. Una altra opció és repartir una pràctica sexual i diverses ITS per persona. Col·locar els Taulers del Risc al terra i demanar que cada persona col·loqui les seves targetes on cregui que han de situar-se.

* NOTA

Adaptació de Morero, A. i Varela, B. Drets Sexuals i Reproductius, Material didàctic adreçat a professionals que treballen amb JOVES majors de 16 anys, APFCiB, 2009 Activitat 14. Coneixem les ITS (pág.113).