Accés directe al contingut de la pàgina

Zona pedagògica

DIVERSITAT CULTURAL

Descripció

Aquests materials pretenen donar resposta al següent criteri pedagògic:

  • Oferir materials i recursos que abordin de forma específica l'educació sexual i afectiva i la diversitat cultural.
  • Facilitar recursos pedagògics sobre diferents aspectes relacionats amb l'educació sexual i afectiva per a professionals en contacte amb població migrada.
  • Qüestionar l'etnocentrisme, els prejudicis i els estereotips racistes en relació a la sexualitat.

Des de la meva mirada - Kupitia macho yangu

Autoria institucional:
Médicos del Mundo

Any de publicació:
[2011]

Tema:

La salut sexual i reproductiva

Autoria:
OLLÉ RODRÍGUEZ, Carme

Any de publicació:
2009

Tema:

Hablemos de salud sexual y reproductiva

Autoria institucional:
FPFE (Federación de Planificación Familiar Estatal) (España)

Any de publicació:
2010

Tema:

La salud sexual y reproductiva en la población inmigrante

Autoria:
MONTERO, Justa

Any de publicació:
2010

Tema:

Manual salir adelante : prevención y sensibilización de la violencia de género dirigida a mujeres inmigrantes

Autoria:
MANNEN, Anne; FERNÁNDEZ, Pilar; ALONSO FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Bakea
Autoria institucional:
Fundación Cepaim (España)

Any de publicació:
2012

Tema:

El condón es asunto de todos

Autoria institucional:
ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo) (España)

Any de publicació:
2011

Tema: