Accés directe al contingut de la pàgina

Zona pedagògica

BULLYING HOMOFÒBIC

Descripció

Aquests materials pretenen donar resposta als següents objectius pedagògics:

  • Oferir programes de formació per entendre i abordar el bullying homofòbic dirigits a professionals de l'àmbit educatiu i a pares i mares.
  • Donar a conèixer polítiques públiques contra la lgtbifòbia i el marc legal vigent a Catalunya des del 2014.
  • Presentar materials audiovisuals com a eines de sensibilització davant la lesbofòbia, la transfòbia i l'homofòbia.

Guía contra la homofobia para centros educativos

Autoria:
SERRANO MARTÍNEZ, Gonzalo F.

Any de publicació:
2010

Tema:

Contra l'homofòbia: polítiques locals d'igualtat per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere : llibre blanc europeu

Autoria:
COLL PLANAS, Gerard
Autoria institucional:
Barcelona (Ayuntamiento). Regidoria de Dona i Drets Civils

Any de publicació:
DL 2011

Tema:

Homofobia en las aulas 2013. ¿Educamos en la diversidad afectivo sexual?

Autoria:
LÓPEZ AMURRIO, Ekaitz
Autoria institucional:
COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid) (España)

Any de publicació:
[2014]

Tema:

Acoso escolar y riesgo de suicidio por orientación sexual e identidad de género: fracaso del sistema educativo

Autoria institucional:
FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) (España)

Any de publicació:
2013

Tema:

Respuestas del sector de educación frente al bullying homofóbico

Autoria institucional:
Unesco

Any de publicació:
2012

Tema:

Guía contra el bullying homofóbico : herramientas para el profesorado

Autoria:
BERNALDEZ LARA, Inmaculada; LÓPEZ REYES, José Daniel; RUIZ PALOMAR, Sandra; TEJADO LÓPEZ, María Luisa
Autoria institucional:
Asociación Acción Diversa LGTBH (España)

Any de publicació:
[2014?]

Tema:

Estrategias de afrontamiento frente al acoso escolar: una mirada sobre las chicas masculinas

Autoria:
PLATERO MÉNDEZ, Raquel (Lucas)

Any de publicació:
2010

Tema:

It gets better

Any de publicació:
[2010]

Tema:

Love is all you need?

Autoria:
SHIELDS, Kim Rocco (dir.)

Any de publicació:
2011

Tema:

The light

Autoria:
HollySiz

Any de publicació:
[2014]

Tema: