Accés directe al contingut de la pàgina

Emocions i sentiments

 

Emocions i sentiments

Les dinàmiques presentades en aquesta dimensió tenen l’objectiu d’oferir eines als i les joves per reconèixer emocions i sentiments, i identificar la relació entre “allò que senten” i les “decisions que prenen” respecte la seva sexualitat.  En aquesta dimensió els estereotips i rols de gènere són treballats més profundament a fi de promoure  reflexions entorn l’ideal d’amor presentat en la nostra societat i sobre com aquest ideal determina la forma en com establim relacions afectives i sexuals.

Totes les dinàmiques treballen des del marc dels Drets Sexuals i Reproductius. Concretament en aquesta dimensió, es presentaran diferents dinàmiques per entrenar habilitats socials i comunicatives, i s’oferiran estratègies per a resoldre els conflictes interpersonals prenent com a referència les relacions igualitàries i de bon tracte.

 • Tinc ganes de tu

  Tinc ganes de tu

  Cinefòrum

  Descripció: Segona part de “A tres metros sobre el cielo”, que ens permet abordar de nou els estereotips de gènere i els mites de l’amor romàntic.
  Duració: 124 min.
 • A 3 metres sobre el cel

  Cinefòrum: "A tres metros sobre el cielo" (Rev. 2017)

  Descripció: En aquesta dinàmica treballem com els mandats de gènere ens condicionen també en l’àmbit de la sexualitat, les desigualtats que això genera, i busquem eines per poder afrontar algunes situacions concretes.
  Duració: 120 min.
  Destinataris: Joves d’entre 14 i 21 anys
 • Cert, fals

  Cançons... d'amor?

  De l’ amor romàntic a l’ amor lliure (III)

  Descripció: En aquesta dinàmica es treballen els mites de l’amor romàntic analitzant cançons d’amor. Al final es proposa una cançó d’amor alternativa que presenta una altra visió.
  Duració: 1 hora
  Destinataris: Joves d'entre 14 i 21 anys
 • "No" és la meva decisió

  Decisions sobre les meves relacions sexuals

  Descripció: En aquesta dinàmica es presenten diferents frases de pressió que s’utilitzen com a coacció per tenir relaciones sexuals. El grup haurà de fer un anàlisi d’aquestes frases i pensar en possibles respostes.
  Duració: 1 hora
  Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)
 • M'agarda aquest vestit

  M'agrada aquest vestit

  Expresso el meu gènere

  Descripció: A partir d’un curtmetratge sobre un nen que arriba a l’escola amb un vestit rosa es proposa al grup de joves realitzar una anàlisi de les reaccions de cadascun dels personatges davant aquesta “incongruència” de gènere.
  Duració: 1 hora
  Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)
 • amor

  L' amor és...

  De l’amor romàntic a l’amor lliure(I)

  Descripció: En aquesta dinàmica es defineix el concepte d’amor romàntic. A través de diferents activitats artístiques i corporals es proposa identificar els mites associats a aquest tipus d’amor.
  Duració: 1 hora
  Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)
 • Femení, masculí i jo (I)

  FEMENÍ, MASCULÍ I JO

  Qüestió de gènere

  Descripció: En aquesta activitat es proposa al / la jove realitzar un treball en el qual es defineixi a si mateix/a amb diferents característiques independentment de si aquestes característiques s'associen tradicionalment a un gènere o un altre.
 • 1,2,3...Acció

  1, 2, 3… ACCIÓ!

  Identificant emocions i sentiments

  Descripció: A través de representacions teatrals es reflexionarà sobre els sentiments i les emocions que acompanyen les relacions sexo-afectives, i sobre com aquests sovint estan determinats pels rols tradicionals de gènere.
  Duració: 1 h. 30 min.
  Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)