Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

1, 2, 3… ACCIÓ!

1,2,3...Acció
Identificant emocions i sentiments
Descripció: A través de representacions teatrals es reflexionarà sobre els sentiments i les emocions que acompanyen les relacions sexo-afectives, i sobre com aquests sovint estan determinats pels rols tradicionals de gènere.
Duració: 1 h. 30 min.
Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)

OBJECTIUS

 • Identificar emocions i sentiments i la seva relació amb allò que fem o no fem
 • Identificar les emocions i els sentiments que experimentem quan diem NO (límits)
 • Identificar les emocions i els sentiments que experimentem quan alguna persona ens diu NO (límits)
 • Entrenar la capacitat empàtica
 • Presentar la comunicació com una eina indispensable per solucionar conflictes
 • Presentar models de relacions interpersonals basats en la satisfacció i el bon tracte
 • Entrenar habilitats comunicatives assertives

ESPAI

Una sala prou ampla per tal que les persones assistents puguin treballar en grup i posteriorment realitzar les representacions teatrals

MATERIAL

 • ANNEX 01: Fitxes de les situacions que s’han de representar
 • ANNEX 02: Informació complementària per a la persona referent de l’activitat

CONCEPTES CLAU

 • Sentiments
 • Emocions
 • Límits
 • Capacitat empàtica
 • Igualtat
 • Llibertat
 • Relació de bon tracte

DESENVOLUPAMENT DE L’ ACTIVITAT

 1. Es distribueixen en sis grups les persones participants i es reparteixen les sis situacions. Si no és possible fer sis grups, es poden fer menys grups i repartir aquelles situacions que es considerin més importants a treballar amb les/els joves.
 2. Cada grup llegirà la situació i organitzarà com representar-la davant la resta de grups. Hauran de decidir quins són els personatges i com són, quins sentiments i emocions tenen, com reaccionen/actuen en la situació concreta que se’ls planteja, etc. Es tracta de definir tant com sigui possible els personatges, centrant-se especialment en les emocions i sentiments que els mouen a actuar d’una determinada forma.
 3. Un cop cada grup hagi preparat la seva representació sortirà a actuar. Després de cada representació, el públic podrà expressar les seves opinions/aportacions i la persona referent de l’activitat guiarà el debat.
 4. Finalment, la persona referent destacarà aquells aspectes més rellevants de cada situació representada atenent els objectius de l’activitat i les orientacions pedagògiques.

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Preparació del teatre en grups

15 min

Representació de les obres teatrals i anàlisi

45 min

Devolució de l’anàlisi per part de la persona referent

10 min

Avaluació

5 min

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Les situacions plantejades poden treballar-se com a història escrita.
 2. Algunes de les històries poden representar-se i d’altres escriure’s. Es poden donar les dues opcions als grups i que escullin quina prefereixen.