Accés directe al contingut de la pàgina

Zona pedagògica

sexualitatS - educació sexual feminista

Bye bye dramas!

Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
[2022]

Tema:

D’infondre la por a difondre plaers

Autoria:
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Clara; PARDO, Teo
Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
2019

Tema:

De infundir miedo a difundir placeres

Autoria:
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Clara; PARDO, Teo
Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
2019

Tema:

El plaer de trencar la norma

Autoria:
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Clara; PARDO, Teo
Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
2019

Tema:

El placer de romper la norma

Autoria:
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Clara; PARDO, Teo
Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
2019

Tema:

Contagiémonos de pensamiento crítico - Contagiem-nos de pensament crític

Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
[2020]

Tema:

Tu cuerpo, tu campo de placer

Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
[2023]

Tema:

Placeres que abren mundos

Autoria:
PARDO, Teo; CUNDINES ANTELO, Sandra
Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
2022

Tema:

Plaers que obren mons

Autoria:
PARDO, Teo; CUNDINES ANTELO, Sandra
Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
2020

Tema:

Sabotear el patriarcado, construir justicia erótica

Autoria:
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Clara
Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
2020

Tema:

Sabotejar el patriarcat, construir justícia eròtica

Autoria:
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Clara
Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
2020

Tema:

Guia per a una formació bàsica en salut sexual i reproductiva. Drets sexuals i cures: reflexions feministes per a intervencions comunitàries

Autoria:
FÁBREGAS MARTÍNEZ, Ana; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Clara; PARICIO SALAS, David; GARCÍA BERROCAL, María Luisa; PINEDA LORENZO, Montserrat; CUNDINES ANTELO, Sandra; PARDO, Teo
Autoria institucional:
Creación Positiva (España); SIDA STUDI (España); Barcelona (Ayuntamiento). Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Any de publicació:
2020

Tema:

Guía para una formación básica en salud sexual y reproductiva. Derechos sexuales y cuidados: reflexiones feministas para intervenciones comunitarias

Autoria:
FÁBREGAS MARTÍNEZ, Ana; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Clara; PARICIO SALAS, David; GARCÍA BERROCAL, María Luisa; PINEDA LORENZO, Montserrat; CUNDINES ANTELO, Sandra; PARDO, Teo
Autoria institucional:
Creación Positiva (España); SIDA STUDI (España); Barcelona (Ayuntamiento). Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Any de publicació:
2020

Tema:

Incorporació dels mandats de gènere a la infància : avaluació d'una prova pilot d'educació sexual en educació primària

Autoria:
CUNDINES ANTELO, Sandra
Autoria institucional:
SIDA STUDI (España)

Any de publicació:
2020

Tema: