Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

I tu què en penses de...?

Cert, fals
Desmuntant mites sobre sexualitat, gènere i diversitat sexual
Descripció: A través de la resolució d'un qüestionari, analitzem mites i estereotips de la diversitat sexual i de gènere.
Destinataris: A partir de 14 anys

OBJETIVOS

Identificar i analitzar críticament alguns dels mites i estereotips sobre les diversitats sexuals i de gènere

Identificar i analitzar críticament alguns dels estereotips de gènere.

Reconèixer el dret de totes les persones a viure la seva sexualitat com la desitgin.

MATERIAL

 • Qüestionari
 • Orientacions per a la discussió

CONCEPTES CLAU

 • Heterosexualitat
 • Homosexualitat
 • Transexualitat
 • Estereotips de gènere
 • Pràctiques sexuals
 • Plaer
 • Preferència sexual
 • Identitat de gènere
 • Mites
 • Consentiment

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

 1. Expliquem i pactem les normes de l'espai: respecte, escolta, confidencialitat, no judici. És important tenir en compte que el pacte funciona en totes les direccions: entre el mateix grup i cap a la persona referent; així com d'aquesta persona cap al grup.

 2. Repartim un qüestionari per persona i expliquem que han de respondre-hi «sí» o «no» d’acord amb el que pensin. Cal especificar que es tracta d’un qüestionari d’opinió i que, per tant, no hi ha respostes correctes o incorrectes. És important fer èmfasi que aquesta primera part és individual, i que després tindrem temps per posar en comú el que cada persona vulgui.

 3. Un cop respost el qüestionari, el posem en comú amb l’objectiu de resoldre dubtes i treballar estereotips i mites. És important tenir clar el pacte del respecte i el no judici perquè tothom senti comoditat per participar-hi. Seria especialment contraproduent que els i les joves se sentissin jutjades per la persona referent. També és important tenir present que en una sola sessió és impossible treballar tots els estereotips, i que l’objectiu és més aviat visibilitzar i llançar idees que els puguin fer pensar que no pas fer-los canviar.

L'objectiu no és abocar al grup tota la informació que hi ha en aquest material, sinó que es pugui usar segons els dubtes, interessos, mites, etc., que vagin sortint.

Per a l'elaboració del material s'ha tingut en compte especialment el marc dels drets sexuals. És l'enfocament de drets el que permet a la persona referent de l'activitat argumentar el qüestionament i l'anàlisi dels mites i estereotips al voltant del gènere i la diversitat sexual.

És important tenir clar el pacte del respecte i el no judici perquè tothom senti comoditat per participar-hi. També és important tenir present que en una sola sessió és impossible treballar tots els estereotips, i que l’objectiu és més aviat visibilitzar i llançar idees que els puguin fer pensar que no pas fer-los canviar  d’opinió en el mateix moment. Amb vista a aquesta posada en comú, hem elaborat unes orientacions per a la discussió per donar més eines a les persones referents.

Per a l’elaboració del material s’ha tingut en compte especialment el marc dels drets sexuals.

POSSIBLES VARIACONS DE LA PROPOSTA

1. Totes les persones es posen en fila. S’indica que la seva esquerra és «sí» (hi estan d’acord) i la seva dreta és «no» (hi estan en desacord). La persona referent de l’activitat llegeix les afirmacions del qüestionari i les i els joves han de situar-se en una banda o a l’altra d’acord amb les seves opinions.

La proposta és que ningú es pot quedar al mig, però hi ha la possibilitat de col·locar-se més o menys a prop de l’extrem del «sí» o del «no» per visibilitzar els matisos. Un cop tot el grup s’ha desplaçat, qui vulgui pot explicar el seu posicionament.

2. Tot i que aquesta activitat està pensada per fer-se en grup, també pot dur-se a terme amb un/a referent i un/a jove, de forma individual.

3. En lloc de repartir el qüestionari, es poden fer servir algunes de les preguntes, a criteri de la persona referent, per obrir un debat amb el grup.

+ INFO

Dibuixant el gènere : guia didàctica. Autoria: COLL PLANAS, Gerard; VIDAL, Maria; Candela, cooperativa d'acció comunitària i feminista (2016).  

El plaer de trencar la norma. Clara Martínez Hernández. 2019.

Defendiendo los derechos humanos de las personas intersex ¿Cómo puedes ayudar? Dan Christian Ghattas. 

Blog sobre educación sexual “el Kit del Plaer” de Sida Studi.