Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

¿CERT O FALS? II

Dos cossos femenins amb el tors nu
Desmuntant mites sobre sexualitat i pràctiques sexuals
Duració: 1 hora
Destinataris: Joves d'entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 • Reflexionar al voltant dels mites de la primera vegada
 • Visibilitzar la diversitat en el desig sexual (pràctiques, parelles, etc.)
 • Aclarir dubtes e informar sobre la dimensió plaer/sensibilitat de les noies i els nois

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d’atenció i maduresa diversos. S’ ha dut a terme amb joves d’entre 14 i 21 anys en els següents espais:

 • Espais d’educació formal (centres de secundaria obligatòria y post-obligatòria, universitats, etc.)
 • Espais d educació no formal (educació en el temps lliure)
 • Espais comunitaris (casals de joves, espaio de barri)
 • Centres de justícia juvenil

ESPAI

Una sala amb espai per escriure individualment (taules individuals o mesa amplia) i espai per poder treballar després en grup.

MATERIAL

 • Qüestionaris individuals. ANNEX 01
 • Respostes del qüestionari. ANNEX 02
 • Bolígrafs
 • Orientacions per a la discussió. ANNEX 03

CONCEPTES CLAU

 • Òrgans genitals
 • Sensibilitat
 • Primera vegada
 • Pornografia
 • Masturbació
 • Penetració vaginal
 • Orgasme
 • Prevenció

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Expliquem i pactem les normes de l’espai: respecte, escolta, confidencialitat, no judici. Ës important tenir en compte que el pacte funciona en tots sentits: entre les i els joves; d’elles i ells cap ala persona referent; però també d’aquesta persona cap les i els joves.
 2. Es reparteix un qüestionari (ANNEX 01) per persona i s’explica que han de respondre SI/NO en funció del que pensin. S’ha d’especificar que no es tracta d’un examen, sinó d’un exercici que ens serveix per pensar. En aquest cas sí que hi ha respostes correctes i incorrectes, però ningú serà avaluat/da ni obligat/da a mostrar les respostes que no vulgui mostrar. És important posar l'accent que aquesta primera part és individual, i que després tindrem temps per posar en comú el que cadascun i cadascuna vulgui. [Possible variació 1 i 2].
 3. Una vegada respost el qüestionari, repartirem les respostes (ANNEX 02) i els deixarem uns minuts perquè les puguin comparar amb les seves. Després posarem en comú amb l'objectiu de resoldre dubtes i treballar estereotips i mites. És important tenir clar el pacte del respecte i el no judici perquè tothom senti comoditat per participar. Seria especialment contraproduent que els i les joves se sentissin jutjades per la persona referent. També és important tenir present que en una sola sessió és impossible treballar tots els estereotips, i que l'objectiu és més posar-los sobre la taula i llançar idees que els puguin fer pensar, que fer-los canviar explícitament d'opinió al mateix moment. Per poder fer la posada en comú, hem elaborat unes orientacions per a la discussió (ANNEX 03) per donar més eines a les persones referents. De nou, l'objectiu no és que es bolqui al grup tota la informació que hi ha en aquest material, sinó que es pugui usar en funció de quins dubtes, interessos, mites, etc, vagin sortint.Per a l'elaboració del material s'ha tingut en compte especialment el marc dels Drets Sexuals i Drets Reproductius. És l'enfocament de drets el que permet a la persona referent de l'activitat argumentar el qüestionament i anàlisi dels mites i estereotips al voltant de la sexualitat i les pràctiques sexuals.Una forma de posar en comú [Possible variació 3 i 4] és que el grup s’assegui en semicercle, anar llegint pregunta per pregunta i anar llançant preguntes al grup: Què us sembla? Què penseu? Sabeu el que vol dir aquesta paraula? Havíeu escoltat això alguna vegada? I altres preguntes que es proposen en l'ANNEX 03. És important no forçar a ningú a explicar el que ha contestat si no ho vol fer.

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Presentació activitat i resposta qüestionari individual

10 min.

Comparació respostes

5 min.

Posada en comú

40 min.

Avaluació

5 min.

 

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Encara que aquesta activitat està pensada per realitzar-se amb un grup, també pot dur-se a terme amb un/a referent i un/a jove, de forma individual.
 2. En lloc de repartir el qüestionari, poden usar-se algunes de les preguntes, a criteri de la persona referent, per obrir un debat amb el grup.
 3. Totes les persones es posen en fila. S'indica que la seva esquerra és SÍ (estan d'acord) i la seva dreta NO (estan en desacord). La persona referent de l'activitat llegeix les afirmacions del qüestionari i les i els joves hauran de situar-se en un costat o un altre en funció de les seves opinions. La proposta és que ningú es pot quedar al mig, però existeix la possibilitat de col·locar-se més o menys prop de l'extrem del SI o del NO per visibilitzar matisos. Una vegada tot el grup s'ha desplaçat, qui vulgui pot explicar el seu posicionament. Si durant les argumentacions algú vol canviar de lloc pot fer-ho i, si volgués, pot explicar el perquè d'aquest canvi.
 4. Tot el grup en cercle. Es reparteix a cada jove una targeta vermella i una targeta verda. La persona referent de l'activitat llegeix en veu alta les afirmacions del qüestionari i les i els joves aixecaran la targeta verda o vermella en funció si estan d'acord (SI-VERDA) o en desacord (NO-VERMELLA). Després de cada afirmació, qui vulgui pot argumentar el seu posicionament.