Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

Això i així... m'agrada!

SILUETES (i)
Sexualitat i comunicació
Duració: 50 min.
Destinataris: Joves d'entre 14-16 (3r i 4t d'ESO)

OBJECTIUS

 • Vincular el plaer amb les emocions i sentiments
 • Visibilitzar la diversitat de preferències sexuals
 • Visibilitzar la diversitat de pràctiques sexuals

ESPAI

Una sala suficientment ampla perquè les persones assistents puguin seure en semicercle.

MATERIAL

Post-it, bolígrafs, paper d’embalar o paperògraf amb els cercles dels nivells de plaer.

CONCEPTES CLAU

 • Pràctiques sexuals
 • Excitació      
 • Plaer     

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. La dinàmica s’inicia repartint a cada jove uns post-it (3-4) en els quals hauran d’escriure (sent el més específiques/específics possible) aquelles pràctiques sexuals que els agradin. Darrere de cada paper cada persona posarà el símbol de noi o noia segons el seu sexe.
 2. Després col·locarem al centre de la sala un paper d’embalar o paperògraf amb els cercles d’excitació i plaer
 3. Cada persona col·locarà les pràctiques en els cercles que correspongui segons el grau de plaer que els produeix aquesta pràctica.[1]
 4. Una vegada totes les pràctiques estiguin col·locades, llançarem les següents preguntes al grup:
 • Quin tipus de pràctiques han sigut les més repetides?
 •  Hi afegiries alguna pràctica?
 • Totes les pràctiques agraden a tothom?
 • Quins factors influeixen que una pràctica ens agradi o no?
 • Parlem amb les nostres parelles sexuals sobre allò que ens agrada?
 • Observant les pràctiques, podem identificar quines pràctiques han estat escrites per nois i quines per noies?
 • Les pràctiques que han aparegut ens mostren una diversitat en les preferències sexuals?

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Escriure les pràctiques als papers

10 min.

Col·locar les pràctiques als cercles

5 min.

Debat grupal

20 min.

Avaluació

5 min.

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

Aquesta activitat es pot realitzar segregada per sexes. Una vegada realitzat el cercle de l'excitació i el plaer i treballades les preguntes, preguntarem al grup quin tipus de pràctiques creuen que han sortit en l'altre grup. Després, en el grup gran compararem els mapes de cercles i veurem si “la idea” que teníem respecte de l'altre grup es correspon o no amb el que han treballat.