Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

"No" és la meva decisió

Dos cossos femenins amb el tors nu
Decisions sobre les meves relacions sexuals
Descripció: En aquesta dinàmica es presenten diferents frases de pressió que s’utilitzen com a coacció per tenir relaciones sexuals. El grup haurà de fer un anàlisi d’aquestes frases i pensar en possibles respostes.
Duració: 1 hora
Destinataris: Joves entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 • Identificar emocions i sentiments i la seva relació amb allò que fem o no fem
 • Identificar les emocions i els sentiments que experimentem en dir NO (límits)
 • Identificar les emocions i els sentiments que experimentem quan algú ens diu NO
 • Entrenar la capacitat empàtica
 • Conèixer els diferents estils de comunicació
 • Reconèixer frases i situacions de pressió en les relacions sexe-afectives
 • Entrenar tècniques i habilitats comunicatives per respondre a la pressió
 • Explicar que el concepte del consentiment requereix un SÍ explícit

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d’atenció i maduresa diversos. S’ha realitzat amb joves d’entre 14 i 21 anys en els espais següents:

 • Espais d’educació formal (centres de secundària obligatòria i postobligatòria, universitats, etc.)
 • Espais d’educació no formal (educació en el temps lliure)
 • Espais comunitaris (casals de joves, espais de barri)
 • Centres de justícia juvenil
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

ESPAI

Una sala prou ampla perquè les persones assistents puguin treballar en grup.

MATERIAL

 • ANNEX 01. Frases de pressió
 • ANNEX 02. Frases de pressió. Anàlisi
 • Papers en blanc
 • Bolígrafs
 • Ordinador, projector, àudio, connexió a internet
 • Curtmetratge: Los Gritones

CONCEPTES CLAU

 • Llibertat
 • Igualtat
 • Escolta
 • Respecte
 • Estereotips de gènere
 • Abús

 

 • Violència
 • Límits
 • Capacitat empàtica
 • Comunicació passiva, agressiva i assertiva
 • Autoconcepte
 • Autoestima

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Es reparteix a cadascú 12 trossos de paper en blanc numerats i un bolígraf. 
 2. La persona referent de l’activitat llegeix una frase i cadascú ha d’escriure al paper una possible resposta a aquesta frase. En total es llegiran 12 frases (ANNEX 01), totes elles frases de pressió per coaccionar a algú a tenir relacions sexuals.[Possible variació 1]
 3. Després de llegir totes les frases es recullen els papers ajuntant cada frase amb les seves possibles respostes.
 4. Dividim el grup gran en grups de 4 persones i repartim les frases amb les respostes. (Ex.: Grup 1: frases i respostes 1-2-3;  Grup 2: frases i respostes 4-5-6; etc.)
 5. Cada grup haurà de discutir què implica cada frase de pressió, què ens pot fer sentir, per què ens pot resultar difícil donar una resposta... i triar quina considerem que és la millor resposta i per què. [Possible variació 2] 
 6. Es posarà en comú el treball realitzat pels grups. A continuació s'obrirà un debat que pot dinamitzar-se amb les següents preguntes: 
  • Què és una frase de pressió?
  • Quins sentiments i emocions ens genera una frase de pressió? (persona receptora)
  • Per què s’usen aquests tipus de frases? (persona emissora)
  • Què podem fer si, malgrat les nostres negatives, la nostra parella o la persona amb la que estem ens segueix pressionant?
  • Quins factors ens poden fer acceptar una situació que no volem?
  • Podríem classificar aquestes frases entre pròpies de nois i pròpies de noies?
  • Podem trobar alguna diferència entre les respostes de les noies i les dels nois?
  • És posarà en comú el treball realitzat pels grups. A continuació s'obrirà un debat que pot dinamitzar-se amb els següents preguntes: Per dinamitzar el debat pot ser d'ajuda l'ANNEX 02. Anàlisi de les frases de pressió.
 7. Veure el curtmetratge Los Gritones. Recollir les impressions del grup sobre el curtmetratge i relacionar-les amb el que s’ha treballat anteriorment.[opcional]

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Respostes a les frases

10 min

Treball en grups

15 min

Posada en comú del treball en grups

20 min

Veure curtmetratge i comentar-lo

10 min

Avaluació

5 min

 

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Si el grup és poc nombrós, no fa falta llegir les 12 frases. Es poden escollir les més rellevants per al grup segons el criteri de la persona referent.
 2. El grup se senti en cercle i es reparteixen targetes verdes i vermelles a cada persona. La persona referent de l'activitat llegirà les frases de pressió i les i els joves aixequessin la targeta vermella o verd en funció de si han escoltat o dit aquesta frase alguna vegada o no (Verda: SI/ Vermella: No). A continuació es dividirà el grup gran en grups més petits. La persona referent de l'activitat recollirà aquelles frases més “populars” i les repartirà entre els grups. Cada grup haurà de pensar en una situació on es pugui dir aquesta frase i quin podria ser la reposada. Finalment, es posarà en comú el treball dels grups i la persona referent de l'activitat anirà introduint els continguts sobre les frases de pressió i les diferents vivències segons el gènere.

 

NOTA

Adaptació de Morero, A. i Varela, B. Drets Sexuals i Reproductius. Material didàctic adreçat a professionals que treballen amb JOVES majors de 16 anys, APFCiB, 2009. Activitat 8. No és No (pàg.79).