Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

QUÈ FAIG? COM EM SENTO?

Cames de dona i home entrellaçades
Experiències i dubtes
Descripció: A partir de cinc històries on apareixen diferents dubtes de joves sobre la sexualitat i les experiències sexuals, es treballen aspectes relacionats amb el plaer, el cos, les emocions i els sentiments.
Duració: 1 hora
Destinataris: Joves d'entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 • Conèixer quines parts del cos són més sensibles a l’estimulació i poden produir més plaer
 • Aclarir dubtes i informar sobre la dimensió plaer/sensibilitat de la noia i el noi
 • Reflexionar sobre els mites de “la primera vegada”
 • Vincular el plaer amb els sentiments i emocions
 • Reconèixer la importància de la comunicació en les relacions interpersonals

DURACIÓ

1 hora.

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d’atenció i maduresa diversos. S’ha dut a terme amb joves d’entre 14 i 21 anys en els següents espais:

 • Espais d’educació formal (centres de secundària obligatòria i postobligatòria, universitats, etc.)
 • Espais d’educació no formal (educació en el temps lliure)
 • Espais comunitaris (casals de joves, espais de barri)
 • Centres de justícia juvenil
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

ESPAI

Una sala prou àmplia perquè les persones assistents puguin treballar còmodament en grup i posteriorment exposar els seus treballs.

MATERIAL

 • Fitxes dels casos amb les preguntes corresponents. ANNEX 01.
 • Fitxes de continguts per a cada cas. ANNEX 02.
 • Dibuixos dels òrgans genitals femenins i masculins. ANNEX 03. Com a alternativa es poden dibuixar en una pissarra o paperògraf quan sigui necessari.

CONCEPTES CLAU

 • Sexualitat
 • Òrgans genitals
 • Sensibilitat
 • Cicle d’excitació sexual
 • Primera vegada
 • Pornografia
 • Masturbació
 • Orgasme
 • Penetració vaginal
 • Penetració anal
 • Comunicació
 • Presa de decisions

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Expliquem i pactem les normes de l’espai: respecte, escolta, confidencialitat, no judici. És important tenir en compte que el pacte funciona en totes direccions: entre les i els joves; d’elles i ells envers la persona referent; però també d’aquesta persona envers les i els joves. Per exemple, seria especialment contraproduent que els i les joves se sentissin jutjats per la persona referent.
 2. Es distribueixen les persones participants en cinc grups i es reparteixen els cinc casos (ANNEX 01). Si no és possible de fer cinc grups, podem fer menys grups i repartir més casos per grup [Possible variació 1, 2 i 3]. Cada grup llegirà el cas i respondrà a les preguntes plantejades. Les preguntes es poden respondre verbalment o per escrit. Una persona de cada grup recollirà les aportacions i seguidament es posaran en comú en el grup gran.
 3. Cada grup llegirà el seu cas i les respostes donades. Es plantejarà al grup gran si volen fer aportacions.
 4. Finalment, la persona responsable de l’activitat explicarà els continguts relacionats amb cada cas (Veure ANNEX 02 i ANNEX 03). Si el fet de parlar explícitament de cossos i d’òrgans i pràctiques sexuals fa que el grup s’alteri i resulti difícil seguir amb la dinàmica, podem recordar les normes pactades al principi i convidar a sortir de l’espai a qui no sigui capaç d’assumir-les.

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Treball en grups

10 min.

Posada en comú

45 min.

Avaluació

5 min.

 

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Aquesta sessió pot realitzar-se en grup mixt o bé separant nois i noies. S’ha de tenir en compte que, tret que el grup estigui molt cohesionat, fer-la per separat farà que unes i altres sentin menys pressió.
 2. Si no hi ha moltes persones participants es poden llegir i comentar els casos en el grup gran.
 3. Si per qüestions de temps s’haguessin de descartar alguns casos, es recomana prioritzar els tres primers.