Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

1, 2, 3… ACCIÓ!

1,2,3...Acció
Identificant emocions i sentiments
Descripció: A través de representacions teatrals es reflexionarà sobre els sentiments i les emocions que acompanyen les relacions sexo-afectives, i sobre com aquests sovint estan determinats pels rols tradicionals de gènere.
Duració: 1 h. 20 min.
Destinataris: Joves d'entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 • Identificar emocions i sentiments i la seva relació amb allò que fem o no fem
 • Identificar les emocions i els sentiments que experimentem al dir NO (límits)
 • Identificar les emocions i els sentiments que experimentem quan algú ens diu NO
 • Entrenar la capacitat empàtica
 • Presentar la comunicació com una eina indispensable per solucionar conflictes
 • Presentar models de relacions interpersonals basats en la satisfacció i el bon tracte
 • Entrenar habilitats comunicatives assertives

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d'atenció i maduresa diversos. S’ha dut a terme amb joves d’entre 14 i 21 anys als següents espais:

 • Espais de d’educació formal (centres de secundària obligatòria i post obligatòria, universitats, etc.)
 • Espais d’educació no formal (educació en el temps lliure)
 • Espais comunitaris (casals de joves, espais de barri)
 • Centres de justícia juvenil
 • Centres Residencials de Acció Educativa (CRAE)

ESPAI

Una sala prou àmplia perquè les persones assistents puguin treballar en grup i posteriorment realitzar les representacions teatrals

MATERIAL

 • ANNEX 01: Fitxes de les situacions que s’han de representar
 • ANNEX 02: Informació complementària per a la persona referent de l’activitat

CONCEPTES CLAU

 • Sentiments
 • Emocions
 • Límits
 • Capacitat empàtica
 • Estil de comunicació assertiu
 • Igualtat
 • Llibertat
 • Saber escoltar
 • Respecte
 • Estereotips de gènere

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Es distribueix a les persones participants en sis grups i es reparteixen les sis situacions (ANNEX 01). [Possible variació 1].
 2. Cada grup llegirà la situació i organitzarà com representar-la enfront de la resta de grups. Hauran de decidir qui són els personatges, quins sentiments i emocions tenen, com reaccionen/actuen en la situació concreta que se'ls planteja, com són els diàlegs, etc. Es tracta de definir tant com sigui possible als personatges, centrant-se especialment en les emocions i sentiments que els mouen a actuar d'una determinada manera. [Possible variació 2].
 3. Una vegada cada grup hagi preparat la seva representació, sortiran a actuar. Després de cada representació, el públic podrà expressar les seves opinions/aportacions sobre les situacions (si els sembla real, possible, per què succeeix així, si podria haver succeït d'una altra forma, etc.), no sobre l'actuació de les seves companyes i companys. La persona referent de l'activitat guiarà el debat, destacant aquells aspectes més rellevants de cada situació representada atenent als objectius de l'activitat i les orientacions pedagògiques (ANNEX 02).

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Presentació activitat i preparació del teatre en grups

15 min

Representació de les obres teatrals i anàlisi

60 min

Avaluació

5 min

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Si el grup és poc nombrós es poden usar menys històries. Noti's que estan aparellades (1A-1B, 2A-2B,…) i que en cada parella d'històries canvia el gènere dels/les protagonistes. Si es trien, per exemple, 3 històries, es pot triar una de la 1a parella, una de la 2a i una de la 3a, i en comentar el que ha passat, llançar la pregunta de: què hagués passat si hagués estat a l'inrevés?
 2. Encara que en general la dinàmica és més divertida si se surt a actuar, de vegades hi ha grups en els quals la vergonya és molt paralitzant. Si malgrat acompanyar a les persones participants, no volen sortir a actuar, hi ha altres opcions per desenvolupar les situacions: 
  • Es poden repartir personatges i treballar solament els diàlegs, sense necessitat de posar-se en peus. La persona referent va preguntant: I ara què passaria? I com l'hi diria? I què li respondria? I després es fa la posada en comú igual que en les representacions.
  • Les situacions plantejades poden treballar-se en forma d'història escrita, després llegir-la i finalment discutir amb el grup què ha passat i per què.
  • Es pot plantejar una opció mixta, en què algunes de les històries es representin i unes altres s'escriguin. Es poden donar les dues opcions als grups i que escullin com prefereixen.