Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

Baròmetre

Teatro-imagen
Desmuntant mites sobre sexualitat, gènere i diversitat sexual
Descripció: En aquesta dinàmica treballem mites sobre gènere, sexualitat i diversitat sexual a través d’un qüestionari col·lectiu.
Duració: Entre 45 minuts i 1 hora
Destinataris: Cicle superior: infants de 10 a 12 anys.

OBJECTIUS

 • Identificar mites i estereotips sobre les diversitats sexuals i de gènere. 

 • Identificar alguns dels estereotips de gènere. 

 • Reconèixer el dret de totes les persones a viure la seva sexualitat com la desitgin.

ESPAI

Una sala prou àmplia perquè les participants puguin distribuir-se per l’espai.

MATERIAL

 • Guix.
 • Qüestionari.

CONCEPTES CLAU

 • Homosexualitat
 • Heterosexualitat
 • Lesbiana
 • Gai
 • Bisexual 
 • Trans*
 • Estereotips de gènere
 • Plaer 
 • Desig
 • Preferència sexual
 • Identitat de gènere
 • Mites

 

CRONOGRAMA

ACTIVITAT TEMPS
Introducción 15 min.
Trabajo en grupo 20-30 min.
Reflexión grupal 15 min.

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Com introducció, demanem al grup que ens expliqui cadascuna de les lletres que componen les sigles LGTBI. Pot ser interessant, per donar l'efecte de proximitat, preguntar als nens i nenes si coneixen a alguna persona LGTBI del seu entorn o si en saben d'alguna persona famosa que sigui LGTBI (si no surt cap podríem posar nosaltres d'exemples).

Acompanyarem les seves intervencions amb aquestes definicions:

Preferència sexual: Defineix cap a on van dirigits l'atracció i el desig sexual de la persona. Aquesta atracció no està definida únicament pel desig i atracció sexual, sinó que implica una dimensió psicològica i emocional.

Homosexualitat: Defineix una de les possibles orientacions sexuals. Una persona homosexual és aquella —home o dona— que se sent atreta per persones del seu mateix sexe.

Gènere: és la construcció social d'allò que es considera masculinitat o feminitat; per exemple, els trets, les conductes, les actituds, els rols, etc., que una cultura determinada atorga en un moment donat a una persona en funció del seu sexe i de com es relaciona amb les persones segons el sexe que té.

Identitat de gènere: La identitat de gènere fa referència a la percepció que té la persona del seu propi gènere i pot correspondre's o no amb el seu sexe.

Transsexualitat: Una persona trans* o transsexual és aquella que pertany a un sexe biològic determinat, però s'identifica amb l'altre sexe i el gènere que s'associa a aquest. El sexe biològic no sempre coincideix amb la identitat de gènere.

Cisgènere: és quan una persona té una identitat sexual o de gènere que coincideix amb aquella que li van assignar en néixer.

Estereotips de gènere: És un conjunt de comportaments, actituds i valors que s'associen a cadascun dels sexes. És un constructe social i històric i com a tal pot canviar.

Un cop, ens hem assegurat que tothom ha entès cadascuna de les sigles, expliquem la dinàmica. Llegirem un qüestionari amb diferents frases i reflexionarem juntes sobre el seu contingut, per dinamitzar el debat ho farem en moviment. Dibuixarem una línia al mig de l'espai amb el guix:

 • A una banda situarem el SÍ.

 • A l'altra el NO.

 • La zona central serà l'espai per a la incertesa, els dubtes i els matisos.

Llegim una de les frases, deixem un espai perquè les participants es distribueixin per l'espai i obrim un petit espai de debat perquè qui vulgui doni la seva opinió. Amb vista a aquesta posada en comú, hem elaborat unes orientacions per a la discussió per donar més eines a les persones referents. L'objectiu no és abocar al grup tota la informació que hi ha en aquest material, sinó que es pugui usar segons els dubtes, interessos, mites, etc., que vagin sortint. Per a l'elaboració del material s'ha tingut en compte especialment el marc dels drets sexuals. És l'enfocament de drets el que permet a la persona referent de l'activitat argumentar el qüestionament i l'anàlisi dels mites i estereotips al voltant del gènere i la diversitat sexual.

MÉS INFORMACIÓ