Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

Teatre-imatge

Teatre-imatge 1
Ampliant el concepte de sexualitat
Descripció: A través de la representació i l’expressió corporal, profunditzarem en el concepte de sexualitat per ampliar-lo i desmitificar-lo.
Duració: 1 hora.
Destinataris: Cicle inicial, mitjà i superior: de 6 a 12 anys.

OBJECTIUS

 • Introduir la sexualitat com un tema del que es pot parlar amb naturalitat i respecte alhora.
 • Ampliar l’imaginari de la sexualitat.
 • Relacionar la sexualitat amb el plaer i el joc .
 • Treballar amb la imaginació i el cos per ampliar possibilitats des de la pròpia experiència.
 • Donar eines d’autoescolta i autocura, i d’escolta i cura dels i les altres

ESPAI

Sala àmplia perquè les participants puguin treballar per grups

MATERIAL

Altaveus per si es vol posar música i cartolines adjuntades a l’annex 1.

CONCEPTES CLAU

 • Plaer
 • Diversitat corporal
 • Autocura
 • Consens
 • Cossos
 • Comunicació
 • Creativitat

CRONOGRAMA

ACTIVITAT TEMPS
Introducció 10 min.
Treball en grups 15 min.
Representació 15 min.
Cloenda i reflexió 20 min.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Introduirem l’activitat preguntant als i les alumnes de què creuen que es tracta el taller i aprofitarem per explicar que parlarem sobre sexualitat i les múltiples idees que aquesta paraula suggereix.

A través de preguntar i respondre situem el marc del taller de manera que els i les alumnes tinguin informació de quina és l’activitat que realitzaran i com està pensada. Creiem que d’aquesta manera tots i totes es poden sentir més còmodes i incloses.

Aprofitem per ampliar la idea de sexualitat, i sobretot per trencar mites i per exposar que en la nostra societat tot i ser un tema tabú, se’n parla molt. Es pot aprofundir preguntant què creuen que vol dir la paraula “tabú” i si els hi sembla que està lligat a la comoditat o a la incomoditat i quines emocions ens provoca parlar d’això.

Expliquem que és un taller en moviment i per grups, i que es tracta de representar i descriure corporalment paraules. Per tant s’han d’escoltar les propostes de cada persona, perquè a cada persona la paraula li representa un cosa diferent. S’ha d’intentar que la representació reculli el sentir de cada persona. Es tracta d’un exercici que demana molta escolta i atenció cap a l’altre. És important fer un exercici intern d’identificar què genera en un mateix la paraula que ha de representar, i a la vegada què genera a la resta de les persones del grup per poder-ho representar conjuntament.  Aquí podem aprofitar per recalcar la importància d’escoltar-nos, l’autoescolta,  i escoltar a l’altra alhora de relacionar-nos.

Després  d’haver explicat el funcionament, es demana que es posin en grups i tot seguit repartim les cartolines (Annex 1) (dues per grup), que contindran les paraules que hauran de representar. En aquest moment, es pot deixar un espai on de manera grupal es comparteixin definicions, explicacions o què susciten les paraules exposades. Cada grup pensa la manera de representar amb un petit teatre les paraules que li ha tocat. Es pot fer a través d’un acció concreta, o bé amb mímica o el que els hi surti. Es pot anar passant pels grups per si hi ha alguna paraula que costa.

Un cop ja han escollit la representació que faran per cada paraula, es torna al grup gran per representa-ho... Els grups que no representin el teatre-imatge hauran d’endevinar de quina paraula es tracta. És important preguntar perquè ho han representat d’aquesta manera i lligar-ho amb la idea d’ampliar l’imaginari que tenim sobre la sexualitat. Explicar el perquè de cada paraula, quines coses ens porta i donar-li un espai en la sexualitat és important per poder trencar el mite de que la sexualitat és una i és la mateixa per tothom.

Es tracta d’un exercici que pretén apropar-nos al concepte  de sexualitat d’una manera més dinàmica i vivencial, ampliant-ne el seu contingut.

Un cop acabades les representacions, es farà un petit recull de les paraules que hagin sortit. Es poden recordar entre totes i escriure-les la pissarra, de tal manera que quedi escrit i així serà més visible entendre que tots aquests conceptes formen part de la sexualitat.

POSIBLES ADAPTACIONS

Quan es fan dinàmiques que tenen a veure amb l’expressió corporal, es pot aprofitar per crear un cert clima teatral. Fer que surtin de l’aula i que entrin per representar-ho, abaixar els llums abans de començar, aplaudir quan s’acabi la representació, etc.

Es pot adaptar la quantitat de paraules per grup en funció de l’alumnat que hi hagi. Es poden adaptar les paraules al grup, utilitzant-ne algunes i altres no.

MÉS INFORMACIÓ

 • Plaers que obren mons”. Autoria PARDO, Teo; CUNDINES ANTELO, Sandra. Autoria institucional: SIDA STUDI (Espanya). Any de publicació: 2020.