Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

Què sabem?

Què sabem?

Infeccions de transmissió sexual

Descripció: En aquesta dinàmica s’ofereix informació sobre les infeccions de transmissió sexual, les seves vies de transmissió i la forma de prevenir-les amb pràctiques concretes.
Duració: 50 min.
Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)

OBJECTIUS

 • Conèixer les principals Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i les seves vies de transmissió
 • Conèixer les formes de prevenir les principals ITS
 • Facilitar l’expressió de pors i dubtes sobre les ITS
 • Introduir el concepte de reducció de riscos

ESPAI

Una sala prou àmplia perquè les persones assistents puguin treballar en grup

MATERIAL

 • Informació sobre les ITS
 • Targetes per al treball en grup
 • Ordinador, projector, àudio
 • Power point ITS
 • ANNEX 01. Infeccions de transmissió sexual i pràctiques sexuals
 • ANNEX 02. Taulers de risc

CONCEPTES CLAUS

 • Infeccions de Transmissió Sexual
 • Vies de transmissió
 • Prevenció
 • Reducció de riscos

DESENVOLUPAMENT DE L’ ACTIVITAT

 1. Amb el suport d’un power point que acompanya aquesta activitat, la persona referent realitza una explicació sobre què són les Infeccions de Transmissió Sexual, quines són les seves vies de transmissió i com es poden prevenir.
 2. Finalitzada l’explicació es divideix el grup en grups de 4 persones i es reparteix a cada grup un “Tauler del Risc” amb  les targetes de les ITS i les targetes de les pràctiques sexuals. [1]
 3. Es demana a cada grup que classifiquen en el seu “tauler” les pràctiques d’ITS.
 4. Una vegada finalitzat el treball en grups, es posarà els taulers a terra ordenats de menor a major risc; es preguntarà si tothom està d´acord amb el resultat.
 5. Per acabar, s’introduiran els canvis i les explicacions necessàries per tal de tenir al tauler les pràctiques que corresponen amb la possibilitat de transmissió de les ITS.

CRONOGRAMA

ACTIVITATS

TEMPS

Explicació power point

20 min

Treball en grups

10 min

Posada en comú del treball en grups

15 min

Avaluació

5 min

 

INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Col·locar els “Taulers del Risc” a terra i anar col·locant les pràctiques i les ITS de forma grupal.
 2. Repartir una pràctica sexual i una ITS per persona. Col·locar els Taulers del Risc a terra i demanar que cada persona col·loqui les seves targetes on cregui que han de situar-se.

 

NOTA

Adaptació de Morero, A. i Varela, B. Drets Sexuals i Reproductius, Material didàctic adreçat a professionals que treballen amb JOVES majors de 16 anys, APFCiB, 2009 Activitat 14. Coneixem les ITS (pàg.113).

 


[1] Cada « Tauler del Risc » ha de tenir un joc de pràctiques i un joc d’ITS.