Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

EXPLORANT I CONEIXENT-ME

Explorant i coneixent-me
Descripció: Aquesta dinàmica té l’objectiu de relacionar l’autoconeixement amb el concepte de salut sexual. S’ofereix informació sobre els òrgans genitals i recursos sobre pràctiques d'autoexploració per a la prevenció d’ITS i altres malalties.

OBJECTIUS

 • Conèixer quines partes del cos són més sensibles a l’estimulació i poden produir més plaer
 • Conèixer els òrgans genitals de la dona i del home, i mostrar la seva diversitat
 • Aclarir dubtes sobre la dimensió plaer/sensibilitat de la noia i del noi
 • Relacionar la prevenció amb l’autocura i el plaer

MATERIAL

 • Pauta d’observació dels òrgans genitals (ANNEX 01 i ANNEX 02)
 • Mirall (noies)

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Se li ofereix al/la jove imatges dels òrgans genitals externs i interns de la dona i de l’home. Primer es mostren les imatges sense els noms de les parts dels òrgans i demanem si poden indicar el nom d’algunes de les parts. La persona referent de l’activitat anirà complementant els noms que falten.
 2. Oferim a la noia o al noi la pauta d’observació dels òrgans genitals, indicant que es tracta d’una activitat individual que, si li ve de gust, pot realitzar.
 3. Finalment, es visionarà el vídeo: Diferente es normal.

ROL DE LA PERSONA REFERENT DE L’ACTIVITAT

 1. Informar al/la jove que l’activitat no és un examen.
 2. És important que el/la jove se senti còmode/a en aquesta activitat i per tant, és important que la persona referent de l’activitat tingui un bon vincle amb ell/ella.

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

Aquesta activitat individual també es pot realitzar-se de forma grupal:

Es divideix el grup en petits grups de 4/5 persones i es reparteixen les imatges dels òrgans genitals interns/externs de la dona i de l’home sense els noms dels òrgans. Es demana al grup que tracti de recordar com es diuen les parts que conformen els òrgans genitals.

Es posa en comú el treball realitzat per cada grup. Entre totes les persones, i amb l’ajuda de la persona referent de l’activitat, es van completant els noms de les parts dels òrgans genitals en una imatge ampliada.

NOTA

Adaptació de Morero, A. i Varela, B. Drets Sexuals i Reproductius . Material didàctic adreçat a professionals que treballen amb JOVES majors de 16 anys, APFCiB, 2009. Activitat 02. Mirallet, mirallet (pàg.37) i Elvira, N. i Varela, B. Projecte de formació per a la prevenció dels abusos sexuals entre iguals adolescents. Material didàctic. APFCiB, ICD, 2015. Activitat 02. Mirallet, mirallet (pàg.37).