Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

Cada família al seu aire

Cada familia a su aire
Celebrant la diversitat familiar
Descripció: A través del dibuix i el debat posarem en comú què creiem que és una família, quins tipus de famílies hi ha a l’aula, què fa que una família sigui una família i celebrarem la diversitat familiar.
Duració: Entre 45 min. i 1 hora.
Destinataris: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior: de 6 a 12 anys. (adaptable)

OBJECTIUS

 • Conèixer els diferents tipus de família que hi ha a l’aula.
 • Celebrar la diversitat familiar.
 • Ampliar el concepte de família.
 • Entendre que hi ha tantes famílies diferents com famílies hi ha al món.
 • Fomentar actituds de respecte a la diversitat familiar des d’un enfocament de drets.

ESPAI

Una sala amb espai per escriure individualment (taules individuals o taula gran).

MATERIAL

Folis, retoladors, colors, llapis, etc.

CONCEPTES CLAU

 • Diversitat Familiar
 • Respecte
 • Sentiments
 • Escolta
 • Creativitat
 • Reflexió

CRONOGRAMA

ACTIVITAT TEMPS
Introducció 10 min.
Treball individual 15 min.
Exposició de dibuixos 20 min.
Cloenda 10 min.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Es comença l’activitat explicant que avui es parlarà sobre les famílies. S’explica que tots i totes tenim una família i que hi ha molts tipus de famílies diferents.

Es proposa la següent activitat: Imaginem que un extraterrestre arriba a la classe, és un extraterrestre que mai ha estat a la Terra. No entén cap llengua que es pugui parlar a la classe, no coneix el llenguatge de les paraules, però sí que entén el llenguatge dels dibuixos.

Es proposa que cada infant faci un dibuix per tal d’explicar a l’extraterrestre què és una família. És important remarcar que l’extraterrestre ha d’entendre que es tracta d’una família. És a dir, es pot dibuixar qualsevol cosa que ajudi a interpretar que allò és una família.

Es deixen uns minuts per dibuixar i es remarca que la importància de l’activitat, és que l’extraterrestre entengui què és una família i no la perfecció del dibuix. Es pot explicitar el temps amb el qual compten per realitzar-lo.

Segurament poden sorgir preguntes com: Però he de posar tota la meva família? Però i la família que no viu amb mi? I el meu gos? Poden estar fent alguna cosa? Tot allò que es pugui preguntar és decisió dels infants, la persona que realitza el taller ha d’apel·lar a la reflexió individual per tal que els infants decideixin de manera autònoma que entenen pel concepte “família”.

Al cap d’uns 15-20 minuts es pregunta al grup si algú vol exposar i explicar el seu dibuix. Es pot preguntar per què s’han dibuixat d’aquella manera, perquè s’han introduït  altres elements (sovint apareixen cors, signes d’amor, accions que es realitzen conjuntament, etc).

Un cop hagin sortit totes les persones que ho desitgin es torna al gran grup.

Aquesta activitat busca trobar les diferències i les semblances que hi ha entre les famílies per tant, és important remarcar que cap família és igual a una altra: hi ha famílies més grans, hi ha famílies petites, hi ha famílies que viuen totes juntes, d’altres que no, d’altres que estan lluny... però siguin com siguin totes ho són. Es tracta també, de reflexionar sobre quines coses en comú tenen les famílies, què és el que fa que una família ho sigui? Es pot parlar de l’estima, de referents, de la cura, de fer coses conjuntament, de compartir moments.

Segurament tots els dibuixos seran diferents i és important posar-los tots en valor. Es pot preguntar per altres tipus de famílies que no surtin a l’aula, hi ha famílies sense fills o filles? Hi ha famílies amb dos mares o dos pares? Hi ha famílies d’àvies i nétes? Hi ha famílies amb només un pare o una mare? Hi ha famílies d’amics i amigues?  També es pot preguntar si consideren el seu grup de classe com una família i si podem tenir diverses famílies. Es tornarà a recuperar la idea que fa que una família ho sigui. És important trencar amb la idea que només hi ha un tipus de família (pare, mare i criatures) i fer visibles aquelles que no tenen aquesta estructura. És possible identificar que les criatures amb altres tipus d’estructura familiar no acostumen a parlar gaire sobre la seva família i és important donar aquest espai perquè ho puguin fer.

En acabar, es farà un petit resum del què hem parlat sobre què són les famílies, quines coses fan que una família ho sigui, remarcarem que hi ha tantes famílies diferents com famílies al món i que aquesta diversitat és enriquidora perquè fa conèixer altres maneres de viure i fa que el món sigui molt més bonic i més ric.

POSIBLES ADAPTACIONS

En acabar l’activitat es poden penjar tots els dibuixos a l’aula, d’aquesta manera es fa més visible la diversitat familiar que hi ha dins el grup classe.

Tant per cicle inicial, mitjà o superior, es pot acompanyar l’activitat amb un conta-contes sigui virtual o no, on aparegui la diversitat familiar, com per exemple:

“Mi papà es un pallasso”

“Cada família a su aire”

“Amar con los pelos revueltos”

MÉS INFORMACIÓ