Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

M'ESTIMO O NO M'ESTIMO

Autoestima
Descripció: Aquesta dinàmica permet reflexionar sobre la relació entre la nostra autoestima i com establim relacions afectives i sexuals.
Destinataris: Joves d’entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 • Identificar quin és el valor que ens donem a nosaltres mateixos/es
 • Reflexionar sobre la relació entre la nostra autoestima i com establim relacions afectives i sexuals

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d’atenció i maduresa diversos.

S’ha dut a terme amb joves d’entre 14 i 21 anys en els següents espais:

 • Espais d’educació formal (centres de secundària obligatòria i postobligatòria, universitats, etc.)
 • Espais d’educació no formal (educació en el temps lliure)
 • Espais comunitaris (casals de joves, espais de barri)
 • Centres de justícia juvenil
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

MATERIAL

 • Qüestionari individual
 • Bolígraf

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Se li ofereix al o la jove el qüestionari i se li explica que es tracta d’un qüestionari individual.
 2. Es deixa sol/a al o la jove perquè pugui respondre tranquil·lament. El qüestionari es pot respondre en l’espai i temps que el /la jove prefereixi.
 3. Una cop respost el qüestionari, li preguntarem com s’ha sentit, si ha tingut dubtes amb algun dels enunciats o/i si hi ha algun tema que vulgui compartir.
 4. A partir del que el/la jove decideix explicar, la persona referent de l’activitat anirà introduint el concepte d’autoestima assenyalant com l’“amor” cap a nosaltres mateixos/es es relaciona amb l’“amor” que esperem i donem a les altres persones.

ROL DE LA PERSONA REFERENT DE L’ACTIVITAT

 1. Assegurar-se que el/la jove ha entès que l’activitat és individual. No es tracta d’un interrogatori personal. Allò que respongui només li importa a ella/ell i a ningú més.
 2. Acompanyar el/la jove en el procés de presa de consciència del valor que sent cap a ell mateix/a.
 3. Es tracta que el/la jove comparteixi allò que desitgi amb la persona referent de l’activitat. Si no vol compartir res, cal respectar-ho.
 4. En el cas de que el/la jove vulgui compartir alguna cosa amb la persona referent, s’ha d’escoltar sense jutjar i evitar presentar les opinions de la persona referent com un model a seguir.
 5. És important que el/la jove es senti còmode en aquesta activitat i per tant, que la persona referent de l’activitat tingui un bon vincle amb el/la jove.