Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

Cançons... d'amor?

Cert, fals
De l’ amor romàntic a l’ amor lliure
Descripció: En aquesta dinàmica es treballen els mites de l’amor romàntic analitzant cançons d’amor. Al final es proposa una cançó d’amor alternativa que presenta una altra visió.
Duració: 1 hora
Destinataris: Joves d'entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 • Presentar els mites de l’amor romàntic
 • Identificar els mites de l’amor romàntic presents a la nostra pròpia idea de l’amor
 • Reconèixer els estereotips i els rols de gènere tradicionals que apareixen en la nostra forma d’establir relacions sexuals-amoroses
 • Reflexionar sobre com són les nostres relacions sexuals-amoroses i com desitjaríem que fossin
 • Presentar models de relacions basades en la satisfacció i el bon tracte

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d’atenció i maduresa diversos. S’ha dut a terme amb joves d’entre 14 i 21 anys en els següents espais:

 • Espais d’educació formal (centres de secundària obligatòria i post-obligatòria, universitats, etc.)
 • Espais d’educació no formal (educació en el temps lliure)
 • Espais comunitaris (casals de joves, espais de barri)
 • Centres de justícia juvenil
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

ESPAI

Una sala suficientment ampla perquè les persones assistents puguin treballar en grup

MATERIAL

 • Connexió a  internet. Un ordinador, tauleta o mòbil per grup de 4/5 persones
 • Post-it
 • Paperògraf o pissarra
 • Rotuladors o guixos
 • ANNEX 01. Mites de l’amor romàntic
 • ANNEX 02 i 03. Cançó “Todo cambió” i anàlisi dels mites que conté (opcional)
 • Tràiler: Simplemente no te quiere
 • Cançó: Contigo, de La Otra
 • Altaveus
 • ANNEX 04. Lletra de la cançó “Contigo” de La Otra

CONCEPTES CLAU

 • Sentiments
 • Emocions
 • Amor romàntic
 • Estereotips de gènere
 • Respecte
 • Abús
 • Violència
 • Llibertat
 • Igualtat
 • Escolta

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Demanarem amb antelació que triïn algunes cançons que personalment relacionin amb l’amor.
 2. Dividim el grup en grups petits. A cada grup li repartim una de les cançons escollides.
 3. Cada grup llegirà la lletra de la cançó que li hagi tocat i en post-it diferents anirà apuntant idees, frases, paraules que aquesta cançó ofereix sobre l’amor.
 4. Cada grup enganxarà els post-it en un tros de paret o paperògraf. Els grups posaran en comú el seu treball.
 5. Un cop tots els grups hagin exposat el seu treball, la persona referent de l’activitat preguntarà si troben diferències entre les cançons de cada grup. Com són les dones i els homes que ens mostren aquestes cançons? Es corresponen aquestes imatges amb estereotips i rols de gènere?
 6. Finalment analitzarem com és l’amor del que parlen aquestes cançons. Existeixen diferents models de relacions amoroses? Com volem que sigui la nostra relació amorosa? Es correspon l’amor que “volem viure” amb l’amor que ens mostren aquestes cançons? Podem trobar una explicació dels mites de l’amor romàntic a l’ANNEX 01. Cal tenir en compte que identificar mites i estereotips en lletres de cançons és un exercici que requereix certa capacitat d’abstracció que no totes les persones tenen en aquesta edat. La persona referent pot guiar la reflexió tenint en compte això, per exemple, escollint les frases que amaguen algun mite i preguntant al grup pel seu significat. Un exemple d’anàlisi del contingut d’una cançó es pot trobar en els ANNEX 02 i 03.
 7. A continuació anotarem a la pissarra o paperògraf les característiques d’un amor basat en la igualtat, la llibertat i el bon tracte.
 8. Veure tràiler Simplemente no te quiere, i comentar-lo amb els joves.
 9. Escoltar la cançó Contigo, de La Otra, i relacionar-la amb el que hem treballat. Es pot utilitzar l’ANNEX 04 com a suport.

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Treball en grups

10 min

Presentació del treball dels grups

10 min

Estereotips i rols de gènere en les cançons

10 min

De l’amor romàntic a l’amor lliure

15 min

Visionat de vídeos

10 min

Avaluació

5 min

 

+ INFORMACIÓ