Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

UNA HISTÒRIA I QUATRE FINALS

1 història, 4 finals
La negociació del preservatiu
Descripció: A partir d'un curtmetratge en el qual apareixen quatre finals diferents respecte a l'ús o no ús del preservatiu, es treballen aquells motius que faciliten o dificulten la decisió d’utilitzar-lo.
Duració: 40 min.
Destinataris: Joves d'entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 • Fomentar l’ús del preservatiu
 • Reflexionar sobre els motius que dificulten o faciliten l’ús del preservatiu
 • Facilitar l’expressió de pors, desitjos i dubtes sobre els riscos associats a la sexualitat
 • Oferir estratègies de negociació en l'ús del preservatiu

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d’atenció i maduresa diversos. S’ha dut a terme amb joves d’entre 14 i 21 anys en els següents espais:

 • Espais d’educació formal (centres de secundària obligatòria i post obligatòria, universitats, etc.)
 • Espais d’educació no formal (educació en el temps lliure)
 • Espais comunitaris (casals de joves, espais de barri)
 • Centres de justícia juvenil
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

ESPAI

Una sala prou àmplia perquè les persones assistents puguin col·locar-se en semicercle

MATERIAL

CONCEPTES CLAU

 • Negociació del preservatiu
 • Prevenció
 • Reducció de riscos
 • Cura d'un mateix
 • Drets

DESENVOLUPAMENT DE L’ ACTIVITAT

 1. Expliquem i pactem les normes de l'espai: respecte, escolta, confidencialitat, no judici. És important tenir en compte que el pacte funciona en tots sentits: entre les i els joves; d'elles i ells cap a la persona referent; però també d'aquesta persona cap a les i els joves. Per exemple, seria especialment contraproduent que els i les joves se sentissin jutjades per la persona referent.
 2. S'inicia l'activitat explicant al grup l'argument del DVD. El curtmetratge relata la història d'una parella que es troba a casa d'un dels dos per veure una pel·lícula en l'ordinador. A continuació es mostren quatre possibles finals de la història, cadascun d'ells precedit pel titular Final 1, Final 2, Final 3 o Final 4 segons correspongui. 
 3. Una vegada explicat el funcionament es comença amb el visionat del curtmetratge. 
 4. Posteriorment a cada final, la persona referent de l'activitat detindrà la projecció i iniciarà un debat dirigit sobre els conceptes clau relacionats amb aquest desenllaç. A més, durant cada debat s'analitzarà:
  • Si els personatges portaven o no preservatiu i per què.

  • Si usen o no el preservatiu i per què.

  • Què volia cadascun dels personatges i com poden sentir-se si acaben fent alguna cosa que no volien.

  • En les situacions en les quals un dels dos personatges acaba cedint i fa alguna cosa que no volia fer, quina és la frase de pressió que fa que acabi cedint, i què amaga aquesta frase.

  • En aquestes situacions en les quals un dels dos personatges acaba cedint, quins altres finals se'ns ocorren, què podrien haver dit o fet per mantenir el seu límit (entenent que l'altra persona els pot agradar molt, que no és tan fàcil mantenir el límit…)

  • Què guanyen i què perden cadascun dels personatges en usar o no usar el preservatiu

 5. Una vegada finalitzat el debat es continua amb la projecció del següent final i es repeteix el procés [Possible variació 1 i 2].

 

?CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Visionat de l’audiovisual i reflexions

35 min

Avaluació

5 min

 

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Es pot dividir el grup gran en quatre grups. Es fa un visionat de tot el DVD i cada grup analitza cadascun dels finals seguint el guió plantejat.
 2. Un cop finalitzada l’activitat “Una història i quatre finals” es pot realitzar una segona activitat. Es divideix el grup gran en dos grups. Cada grup s’inventarà una continuació per aquelles històries en què “s’intueixi” que no utilitzaran preservatiu.