Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

CERT O FALS?

Cert, fals
Desmuntant mites sobre sexualitat, gènere i diversitat sexual
Descripció: A través d’un qüestionari individual de veritat/fals que després posarem en comú, treballem mites sobre gènere, sexualitat i diversitat sexual.
Duració: 1 hora
Destinataris: Joves d'entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 • Identificar i analitzar críticament alguns dels mites i estereotips a l’entorn de les diversitats sexuals i de gènere.
 • Identificar i analitzar críticament alguns dels estereotips de gènere.
 • Reconèixer el dret de totes les persones a viure la seva sexualitat com la desitgin.

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d'atenció i maduresa diversos. S'ha dut a terme amb joves d’entre 14 i 21 anys als següents espais:

 • Espais d'educació formal (centres de secundària obligatòria i postobligatòria, universitats, etc)
 • Espais d'educació no formal ( educació en el temps llire9
 • Espais comunitaris (casals de joves, espais de barri)
 • Centres de justícia juvenil
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

ESPAI

Una sala amb espai per escriure individualment (taules individuals o taula gran) i espai per poder treballar després en grup.

MATERIAL

 • ANNEX01. Qüestionaris individuals.
 • Bolígrafs
 • ANNEX 02. Orientacions per a la discussió.

CONCEPTES CLAU

 • Heterosexualitat
 • Homosexualitat
 • Transsexualitat
 • Estereotips de gènere
 • Pràctiques sexuals
 • Plaer
 • Preferència sexual
 • Identitat de gènere
 • Mites
 • Consentiment

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Expliquem i pactem les normes de l’espai: respecte, escolta, confidencialitat, no judici. És important tenir en compte que el pacte funciona en totes direccions: entre les i els joves; d'elles i ells cap a la persona referent; però també d'aquesta persona cap a les i els joves.
 2. Es reparteix un qüestionari (ANNEX 01) per persona i s'explica que han de respondre SÍ / NO d’acord amb el que pensin. Cal especificar que es tracta d'un qüestionari d'opinió i que per tant, no hi ha respostes correctes o incorrectes. És important fer èmfasi que aquesta primera part és individual, i que després tindrem temps per posar en comú el que cada un i cada una vulgui. [Possible variació 1 i 2]
 3. Un cop respost el qüestionari, el posarem en comú amb l'objectiu de resoldre dubtes i treballar estereotips i mites. És important tenir clar el pacte del respecte i el no judici perquè tothom senti comoditat per participar-hi. Seria especialment contraproduent que els i les joves se sentissin jutjades per la persona referent. També és important tenir present que en una sola sessió és impossible treballar tots els estereotips, i que l'objectiu és més visibilitzar i llançar idees que els puguin fer pensar, fer-los canviar explícitament d'opinió en el mateix moment. Per poder fer la posada en comú, hem elaborat unes orientacions per a la discussió (ANNEX 02) per donar més eines a les persones referents. Novament, l'objectiu no és abocar al grup tota la informació que hi ha en aquest material, sinó que es pugui usar segons els dubtes, interessos, mites, etc. que vagin sortint. Per a l'elaboració del material s'ha tingut en compte especialment el marc dels Drets Sexuals i Drets Reproductius. És l'enfocament de drets el que permet a la persona referent de l'activitat argumentar el qüestionament i anàlisi dels mites i estereotips al voltant del gènere i la diversitat sexual. Una forma de posar en comú és que el grup s’assegui en semicercle, anar llegint pregunta per pregunta i anar llançant preguntes al grup: “Què us sembla? Què en penseu? Sabeu el que vol dir aquesta paraula? Havíeu sentit això alguna vegada?” I altres preguntes que es proposen a l'ANNEX 02. És important no forçar ningú a explicar el que ha contestat si no ho vol fer. [Possible variació 3 i 4]

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Presentació activitat i resposta qüestionari individual

15 min.

Posada en comú

40 min.

Avaluació

5 min.

 

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Tot i que aquesta activitat està pensada per realitzar-se en grup, pot també dur-se a terme amb un/a referent i un/a jove, de forma individual.
 2. En lloc de repartir el qüestionari, es poden fer servir algunes de les preguntes, a criteri de la persona referent, per obrir un debat amb el grup.
 3. Totes les persones es posen en fila. S'indica que la seva esquerra és SÍ (hi estan d'acord) i la seva dreta NO (hi estan en desacord). La persona referent de l'activitat llegeix les afirmacions del qüestionari i les i els joves han de situar-se en una banda o altra d’acord amb les seves opinions. La proposta és que ningú no es pot quedar al mig, però hi ha la possibilitat de col·locar-se més o menys a prop de l'extrem del SÍ o del NO per visibilitzar matisos. Un cop tot el grup s'ha desplaçat, qui vulgui pot explicar el seu posicionament. Si durant les argumentacions algú vol canviar de lloc pot fer-ho i, si vol, pot explicar el perquè d'aquest canvi.
 4. Tot el grup s'asseu en cercle. Es reparteix a cada jove una targeta vermella i una targeta verda. La persona referent de l'activitat llegeix en veu alta les afirmacions del qüestionari i les i els joves aixequessin la targeta verda o vermella segons si estan d'acord (SÍ-VERD) o en desacord (NO-VERMELLA). Després de cada afirmació, qui vulgui pot argumentar el seu posicionament.