Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

COM SÓN LES MEVES RELACIONS?

COM SÓN LES MEVES RELACIONS?

De l' amor romàntic a l' amor lliure (II)

Descripció: En aquesta dinàmica es proposa al/la jove que a través d’un qüestionari individual identifiqui quins són els seus sentiments, emocions i creences respecte les relacions amoroses.

OBJECTIUS

 • Reflexionar sobre com són les nostres relacions sexe-amoroses i com voldríem que fossin
 • Presentar models de relacions basades en la satisfacció i el bon tracte

MATERIAL

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Se li ofereix al o la jove el qüestionari i se li explica que ha de marcar amb una X la casella si ha viscut l’experiència que cita l’enunciat. S’ha d’especificar que es tracta d’un qüestionari personal i que no cal que el mostri si no ho vol.
 2. El deixem sola/o perquè pugui respondre el qüestionari on vulgui.
 3. Un cop ha respost el qüestionari, li demanem com s’ha sentit, si ha tingut dubtes amb alguns dels enunciats, i/o si hi ha cap tema que li agradaria compartir.
 4. Veiem el vídeo Doble Check i el comentem amb la/el jove.

ROL DE LA PERSONA REFERENT DE L’ACTIVITAT  

 1. Assegurar-se que la/el jove ha entès que l’activitat és individual. No es tracta d’un interrogatori personal. El que respongui només li importa a ella/ell, a ningú més.
 2. Es tracta que el/la jove comparteixi allò que desitgi amb la persona referent de l’activitat. Si no vol compartir res, cal que li ho respectem.
 3. En el cas que el/la jove vulgui compartir opinions o experiències amb la persona referent, cal escoltar-la sense jutjar-la.
 4. És important que el/la jove se senti còmode/a en aquesta activitat i, per tant, que la persona referent de l’activitat tingui un bon vincle amb el/la jove.
 5. En aquesta sessió convé reforçar un concepte de les relacions afectives i sexuals des de la perspectiva del plaer, les emocions, la salut i els drets. Així mateix, és important que la/el jove assoleixi en la seva pròpia vida els continguts treballats en les sessions grupals.
 6. Finalment, és convenient assenyalar l’existència d’una sexualitat pròpia i també d’una sexualitat que, si ho desitgem,  puguem compartir amb altres persones. En aquest sentit, en aquesta sessió cal abordar aspectes com el respecte, l’empatia, el plaer, les emocions, la salut i drets de les persones amb les quals ens relacionem.

NOTA

Adaptació d’Elvira, N. i Varela, B. Projecte de formació per a la prevenció dels abusos sexuals entre iguals adolescents. Material didàctic. APFCiB, ICD, 2015. Activitat 2.4. Com són les meves relacions? (pàg.70-73)