Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

Col·locació del preservatiu:

Col·locació del preservatiu:

Prevenció d’infeccions de transmissió sexual i embarassos no planificats

Descripció: En aquesta activitat s'entrenen les habilitats del o la jove per a la correcta col·locació del preservatiu i s'ofereix també informació sobre els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva als quals pot anar.

OBJECTIUS

 • Fomentar l'ús del preservatiu
 • Entrenar habilitats per a la col·locació correcta del preservatiu
 • Reflexionar sobre els motius que dificulten o faciliten l’ús del preservatiu
 • Oferir informació sobre els serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva
 • Facilitar l’expressió de pors, desitjos i dubtes sobre els riscos associats a la sexualitat

MATERIAL

 • Preservatius per a penis
 • Preservatius per a vagina i/o anus
 • Maqueta de penis
 • Mètodes Anticonceptius (MAC)
 • Fullets informatius sobre Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)
 • Ordinador
 • Connexió a internet

DESENVOLUPAMENT DE L’ ACTIVITAT

 1. S’ofereix al o la jove un espai per poder realitzar les consultes que desitgi respecte temes que relacioni amb la sexualitat i que s’han pogut treballar amb altres dinàmiques. Per facilitar que el/la jove formuli preguntes es poden posar damunt d’una taula els MAC, fullets informatius sobre les ITS, etc.
 2. Se li proposa al o la jove la possibilitat de col·locar un preservatiu a una maqueta. S’informa que la majoria de vegades que un preservatiu es trenca és a causa d’una col·locació incorrecta i que per tant, és important aprendre a col·locar-lo correctament per estar segurs/es en les nostres relacions.
 3. Un cop realitzada l’activitat de col·locació del preservatiu, li demanem al o la jove a on aniria en el cas de tenir una consulta a realitzar sobre la seva sexualitat. Se li mostrarà al/la jove on pot buscar informació i on pot anar en el cas de voler realitzar una visita amb un/a professional:

ROL DE LA PERSONA REFERENT DE L’ ACTIVITAT

 1. El/la jove no està obligat a realitzar l’activitat de col·locació del preservatiu.
 2. En el cas que el/la jove vulgui compartir amb la persona referent dubtes i/o preguntes és important no jutjar els seus desitjos, experiències i/o opinions. 
 3. No s’han de fer preguntes directes respecte de la sexualitat del/la jove. Només es realitzaran preguntes personals si el/la jove es mostra receptiu/va a parlar sobre ella amb la persona referent.
 4. És important treballar la consciència d’una sexualitat pròpia i també d’una sexualitat que, si es desitja, es pot compartir amb altres persones. En aquest sentit, s’han de treballar aspectes com ara el respecte, l’empatia, el plaer, les emocions, la salut i els drets de les persones amb qui es comparteix aquesta sexualitat.

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

Aquesta activitat individual també es pot realitzar de forma grupal.