Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

Desmuntant mites

Diversitat sexual
Descripció: A partir d’una activitat de “cert o fals” s’exploren alguns dels mites vers les diversitats sexuals amb l’objetiu de desmuntar-los mitjançant els arguments generats des del grup de joves.

OBJECTIUS

 • Identificar i analitzar críticament alguns dels mites sobre les diversitats sexuals
 • Identificar actituds i conductes homòfobes presents a la nostra societat
 • Reconèixer el dret de totes les persones a viure la seva sexualitat com desitgin

MATERIAL

 • ANNEX 01. Qüestionari
 • Bolígraf

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Se li ofereix al o la jove el qüestionari i se li explica que ha de respondre SÍ/NO segons el  que pensi. Ha de respondre de manera ràpida i a totes les qüestions plantejades. S’ha d’especificar que es tracta d’un qüestionari d’opinió i que, per tant, no hi ha respostes correctes o incorrectes.
 2. Un cop respost el qüestionari, li preguntarem sobre aquelles qüestions que li han generat més dubtes. Intentarem resoldre aquests dubtes tenint en compte  els objectius d’aquesta activitat.
 3. Preguntarem també sobre aquelles qüestions en les quals el/la jove ha tingut més clara la resposta.

ROL DE LA PERSONA REFERENT DE L’ACTIVITAT

 1. Assegurar-se que la/el jove ha entès que l’activitat no és un examen.
 2. Es tracta que el/la jove comparteixi les opinions que vulgui amb la persona referent de l’activitat, per tant és important no jutjar aquestes opinions.
 3. És important que el/la jove se senti còmode en aquesta activitat. En tractar-se d’una activitat d’opinió, existeix un major risc d’emetre un judici i/o de sentir-se jutjat. Per minimitzar aquest risc, és important que la persona referent de l’activitat tingui un bon vincle amb el/la jove.
 4. Acompanyar la/el jove en l’exposició i desenvolupament de les seves idees sobre el gènere i la diversitat sexual.
 5. En aquest acompanyament, tenir en compte el marc dels Drets Sexuals i Drets Reproductius. És l’enfocament de drets allò que permet a la persona referent de l’activitat argumentar el qüestionament i l’anàlisi dels mites i estereotips envers el gènere i la diversitat sexual.

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 Aquesta activitat individual també es pot realitzar de forma grupal:

 1. Totes les persones es posen en fila. S’indica que la seva esquerra és SÍ (hi estan d’acord) i la seva dreta NO (hi estan en desacord). La persona referent de l’activitat llegeix les afirmacions del qüestionari i tots els joves hauran de situar-se a un costat o l’altre segons les seves opinions. Un cop tot el grup s’ha desplaçat, una o dues persones de cada grup argumentaran els seus posicionaments. Si durant les argumentacions algú vol canviar de lloc, pot fer-ho.
 2. Tot el grup s’asseu en cercle. Es reparteix a cada jove una tarja vermella i una tarja verda. La persona referent de l’activitat llegeix en veu alta les afirmacions del qüestionari i les i els joves alçaran la tarja verda o vermella segons si hi estan d’acord (SÍ-VERDA) o en desacord (NO-VERMELLA). Després de cada afirmació, una o dues persones de cada grup argumentaran els seus posicionaments.

NOTA

Adaptació de: Morero, A. i Varela, B. Drets Sexuals i Reproductius. Material didàctic adreçat a professionals que treballen amb JOVES majors de 16 anys, APFCiB, 2009: Activitat 05. Diversitats sexuals (pàg. 61); Mercedes Sánchez Sáinz (coord.) Cómo educar en la diversidad afectivo-sexual en los centros escolares. Orientaciones prácticas para la ESO. Dinámica 1. Pintando nuestras diferencias (pàg. 126-127).