Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

Dones i homes del S.XXI?

Dones i homes
Identitat i construcció de gènere
Descripció: En aquesta activitat es treballen els conceptes de sexe, gènere, diferència i desigualtat amb l’ objectiu de realitzar un anàlisi crític entorn aquells missatges que perpetuen la reproducció de models de gènere tradicionals.
Duració: 1 hora
Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)

ESPAI

Una sala prou àmplia perquè les persones assistents puguin asseure’s en semicercle.

MATERIAL

 • Ordinador/DVD, projector, so
 • Pissarra i guix/retoladors de colors (com a alternativa es pot utilitzar paperògraf)
 • Lletres de les cançons (ANEXE 01)

CONCEPTES CLAU

 • Sexe
 • Gènere
 • Desigualtat de gènere
 • Drets sexuals i reproductius

DESENVOLUPAMENT DE L’ ACTIVITAT

 1. La dinàmica s’inicia preguntant a les persones assistents què es el gènere. Anotem a la pissarra allò que ens diuen. Després repartim papers en blanc i demanem que hi escriguin alguna diferència entre els nois i les noies en l’àmbit de la sexualitat, i que puntuïn del 0 al 10 el grau en què aquesta diferència els afecta en la seva vida quotidiana. Si els afecta positivament, han de posar el número (0-10) i el signe +; si és negativament, el número (0-10) i el signe - . A més, en el paper han d’assenyalar si són nois o noies. Posarem en comú les seves aportacions i assenyalarem les diferències més anomenades i aquelles que han rebut major puntuació. Separem les aportacions del grup en qüestions relacionades amb el SEXE i qüestions relacionades amb el GÈNERE. Explicarem els dos conceptes.

 2. Un cop realitzat aquest primer exercici, presentarem la següent activitat. Hem vist que hi ha diferències i que algunes ens poden afectar molt. Són naturals aquestes diferències? D’on vénen?

 3. Veurem un fragment de la pel·lícula Mulán (Walt Disney, 1998) en què se senten dues cançons, una dirigida a la noia i l’altra, al noi. En finalitzar el visionat dividirem el grup en 4 grups de 4/5 persones. Dos grups treballaran la cançó de la noia i dos grups treballaran la cançó del noi i respondran les següents qüestions:

          GRUP 1. Cançó noia. Modelat.

  • Quins canvis físics li fan a la noia? Per què?
  • Assenyala els verbs i adjectius que apareixen a la cançó.
  • Com us imagineu el futur d’aquesta noia segons aquesta cançó? On i com ocuparà el seu temps?

          GRUP 2. Cançó noia. Expectatives.

  • Què esperen aquestes dones de la noia? Per què?
  • Es veu feliç amb el que s’espera d’ella?
  • Què passaria si no complís amb les expectatives de les altres persones?

          GRUP 3. Cançó noi. Modelat.

  • Què s’espera dels homes físicament?
  • Assenyala els verbs i adjectius que apareixen a la cançó.
  • Com us imagineu el futur dels homes segons aquesta cançó? On i com ocuparà el seu temps?

          GRUP 4. Cançó noi. Expectatives.

  • Com se’ls anomena a la cançó, als homes que no compleixen les expectatives? Per què?
  • Què passaria si algun home no complís les expectatives de les altres persones?
 4. Un cop realitzat el treball en grups petits ho posarem en comú. Les aportacions de cada grup s’aniran anotant en el següent quadre:

   

   

  NOIA

  NOI

  CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

   

   

  CARACTERÍSTIQUES ACTITUDINALS

   

   

  PROJECCIÓ DE FUTUR

   

   

   

  A partir d’aquest quadre iniciarem un debat guiat per tres preguntes concretes:

  • Són aquests models de gènere actuals? Què ha canviat i què no?
  • Com afecten aquests models de gènere en com vivim i expressem la nostra sexualitat?
  • En quin model podem trobar més elements “atractius”  (més valorats) socialment?
 5. Després del debat, retornarem a la pissarra per complementar la definició de gènere a partir de tot el que s’ha  treballat amb el grup. Definirem què significa ”diferència” i què significa “desigualtat”.

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Sexe/Gènere

10 min.

Fragment material audiovisual

10 min.

Treball en grup petit

10 min.

Posada en comú dels treballs

15 min.

Retorn a la definició de gènere/diferència/desigualtat

5 min.

Avaluació

5 min.

 

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

Si no tenim accés a Internet, els grups poden treballar amb les lletres de les cançons i crear la música. Quan cada grup presenti el treball realitzat, pot també presentar la música i així veure si també trobem diferències de veus, tons, ritmes, etc. entre la cançó dirigida a la noia i la dirigida al noi.