Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

IMATGES

imatges
Estigma i discriminació
Descripció: En aquesta activitat es treballen els estereotips, prejudicis i diferents formes de discriminació vers les persones amb VIH. Durant l’activitat s’oferirà informació sobre com es transmet el virus i on es realitza la prova ràpida per a detectar-lo.
Duració: 40 min.
Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)

OBJECTIUS

 • Identificar estereotips i prejudicis cap a les persones amb VIH
 • Reflexionar sobre els arguments que perpetuen l’estigma i la discriminació que viuen les persones amb VIH/sida
 • Oferir eines per a la prevenció del VIH/sida
 • Oferir informació sobre la proba del VIH

MATERIAL

 • Revistes
 • Tisores
 • Cinta adhesiva
 • Cola
 • Folis
 • Bolígrafs

CONCEPTES CLAU

 • Estereotip
 • Prejudici
 • Estigma
 • Discriminació
 • Dret
 • Prevenció
 • Reducció de riscos
 • VIH/sida

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Es distribueixen les revistes i diaris a l’aula. Es demana a les persones participants que retallin 2 fotografies de 2 persones. Una d’elles ha de ser una persona que, segons ells/es, podria tenir el VIH i una altra que no.
 2. La fotografia s’enganxarà en un full de paper en blanc i, a partir d’aquí, es crearan dos personatges. En aquest full cada persona descriurà una mica la vida dels personatges que ha escollit: qui és, què fa, com es diverteix, quines són les seves amistats, on viu, etc. Posaran un nom a cada fotografia i les penjaran per l’aula com una exposició de quadres.
 3. Es repartiran 2 adhesius rodons de dos colors diferents (blau i verd) a cada persona participant. Cada participant posarà l’adhesiu blau a la fotografia d’una persona que considerin que podria tenir el VIH, i l’adhesiu verd a la fotografia d’algú que considerin que no. No podran escollir les seves pròpies fotografies.
 4. S’observarà en grup quines fotografies han tingut més adhesius verds i blaus. Com són aquests personatges físicament? Com és la seva vida? Reflexionarem sobre com els estereotips (el que penso) generen tot un conjunt de prejudicis (el que sento) que poden portar-nos  a discriminar (el que faig) determinades persones. Finalment, preguntarem al grup com podem saber si algú té el VIH. Com a resposta donarem informació sobre la prova del VIH: què és? quan cal fer-la? on pot realitzar-se?

 

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Revistes  i creació del personatge

15 min.

Dinàmica grupal

20 min.

Avaluació

5 min.

 

+ INFORMACIÓ

 

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

La persona referent de l’activitat pot seleccionar fotografies de diverses persones molt diferents entre elles. Es mostraran aquestes imatges al grup (sense generar un personatge) i es preguntarà quines persones podrien tenir el VIH. A partir dels arguments de les persones participants es crearan uns personatges. Una vegada creada la història d’aquests personatges, reflexionarem críticament sobre com l’hem construït, en què ens hem basat per determinar que algú té o no té el VIH.