Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

UNA HISTÒRIA I QUATRE FINALS:

1 història, 4 finals

L' ús del preservatiu

Descripció: A partir d'un curtmetratge en el qual apareixen quatre finals diferents respecte a l'ús o no ús del preservatiu, es treballen aquells motius que faciliten o dificulten la decisió d’utilitzar-lo.
Duració: 40 min.
Destinataris: Joves entre 14-16 anys (3r i 4t ESO).

OBJECTIUS

 • Fomentar l’ús del preservatiu
 • Reflexionar sobre els motius que dificulten o faciliten l’ús del preservatiu
 • Facilitar l’expressió de pors, desitjos i dubtes sobre els riscos associats a la sexualitat

ESPAI

Una sala prou àmplia perquè les persones assistents puguin col·locar-se en semicercle

MATERIAL

CONCEPTES CLAU

 • Prevenció
 • Reducció de riscos
 • Autocura
 • Drets

DESENVOLUPAMENT DE L’ ACTIVITAT

 1. S’inicia l’activitat explicant al grup l’argument del DVD. El curtmetratge relata la història d’una parella que es troba a casa d’un dels dos per  veure una pel·lícula a l’ordinador. A continuació es mostren quatre possibles finals de la història, cadascun d’ells precedits pel titular Final 1, Final 2, Final 3 o Final 4 segons correspongui.
 2. Un cop explicat el funcionament es comença pel visionat del curtmetratge.
 3. Posteriorment a cada final, la persona referent de l’activitat aturarà la projecció i iniciarà un debat dirigit sobre els conceptes clau relacionats amb el desenllaç indicat.
 4. A més, durant cada debat s’analitzarà:
 • Si els personatges porten o no preservatiu i per què.
 • Si utilitzen o no el preservatiu i per què.
 • Què voldria cadascun dels personatges i com poden sentir-se si acaben fent o no alguna cosa que no volien.
 • Què hi guanyen i què hi perden cadascun dels personatges en fer servir o no el preservatiu.

Un cop finalitzat el debat es continua amb la projecció del següent final i es repeteix el procés.

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Visionat de l’audiovisual i reflexions

35 min

Avaluació

5 min

 

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Es pot dividir el grup gran en quatre grups. Es fa un visionat de tot el DVD i cada grup analitza cadascun dels finals seguint el guió plantejat.
 2. Un cop finalitzada l’activitat “Una història i quatre finals” es pot realitzar una segona activitat. Es divideix el grup gran en dos grups. Cada grup s’inventarà una continuació per aquelles històries en què “s’intueixi” que no utilitzaran preservatiu.

ANNEXOS