Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

SILUETES (I)

SILUETES (i)
Diferència entre sexe i gènere
Descripció: Amb aquesta dinàmica es diferenciarà el concepte de sexe i gènere. Es presentarà el gènere com una construcció cultural i el sexe com un fet més biològic.
Duració: 50 min.
Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)

OBJECTIUS

 • Conèixer els conceptes de sexe, gènere, diferència i desigualtat
 • Identificar i analitzar críticament alguns dels estereotips de gènere
 • Identificar i analitzar críticament la nostra forma de pensar, expressar i sentir la  nostra sexualitat

ESPAI

Una sala prou àmplia  perquè les persones assistents puguin treballar còmodament en grup i posteriorment exposar els seus treballs

MATERIAL

Paper d’ embalar, cinta adhesiva, retoladors de colors

CONCEPTES CLAU

 • Sexe
 • Gènere
 • Estereotips de gènere
 • Desigualtat de gènere

DESENVOLUPAMENT DE L’ ACTIVITAT

 1. Col·loquem quatre trossos de paper d’ embalar a terra i demanem a un noi i a una noia que s’hi estirin a sobre per poder dibuixar la seva silueta cap a d’alt i cap a baix. Posarem noms a les siluetes de la noia i del noi, evitant els noms de les persones participants en la dinàmica. Ens posarem en cercle al voltant dels papers d’embalar i preguntarem al grup si, a partir de les siluetes, podem saber si es tracta d’una noia o d’un noi. Anotem en un paperògraf o pissarra les diferències que ens diguin.
 2. Demanem que cada persona que escrigui en diversos post-it característiques/signes/senyals que serveixin per diferenciar més les siluetes i que col·loquin aquest post-it allà on correspongui ( silueta del noi o noia).
 3. Un cop finalitzada aquesta part del treball, agafarem un tros de paper d’embalar que col·locarem a terra i dividirem en dues parts. En una part posarem BIOLOGIA i, en l’altra, CULTURA. Amb l’ objectiu de classificar totes les característiques/signes/senyals que el grup de joves ha dit en aquestes dues columnes, preguntarem el següent:
 • Quines característiques de les que han aparegut són presents en totes les dones?
 • Quines característiques de les que han aparegut  són presents en tots els homes?

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Diferències entre les siluetes?

10 min.

Dibuixant les diferències

10 min.

Biologia/Cultura

20 min.

Avaluació

5 min.

 

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

Dividim el grup en dos subgrups i repartirem a cada grup una fotografia d’un/a bebè[1]. Les fotografies són idèntiques però a un grup li direm que el/la bebè es diu Martina i a l’altre grup li direm que es diu Martí. El grup ha d’explicar com serà la vida del o de la  bebè: com serà el seu caràcter, el seu físic, com serà la relació amb la seva família, amistats, parella, què estudiarà, de què treballarà, etc. Finalitzat aquest treball, agafarem un paper d’embalar que dividirem en dues parts, una per a la Martina i l’altra per al Martí. En cadascuna de les parts escriurem les característiques i la vida que el grup ha redactat per a cada bebè. Després mostrarem les fotografies i explicarem la diferència entre sexe i gènere.

Si el grup és molt gran podem fer quatre subgrups. Mentre dos subgrups pensen i redacten la vida del/la bebè, els altres dos faran un dibuix. Un grup dibuixarà una noia envoltada de coses que la defineixen i l’altre grup dibuixarà un noi seguint la mateixa indicació. A partir dels dibuixos podrem també realitzar una reflexió sobre la construcció del gènere.

NOTA

Adaptació de Morero, A. i Varela, B. Drets Sexuals i Reproductius . Material didàctic adreçat a professionals que treballen amb JOVES majors de 16 anys, APFCiB, 2009 : Activitat 01. Sexualitat, comencem a parlar-ne (pág.31); Mercedes Sánchez Sáinz (coord.) Cómo educar en la diversidad afectivo-sexual en los centros escolares. Orientaciones prácticas para la ESO, Dinámica 1. Pintando nuestras diferencias (pág. 126-127).


[1] Adaptació de Garcia Salomon, M. (2006) Els Paranys del l’amor. Materials per treballar la prevenció de relacions abusives amb adolescents i joves, Octaedro, Barcelona, (pàg. 76-78).