Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

QUÈ ENTENEM PER SEXUALITAT?

QUÈ ENTENEM PER SEXUALITAT?(1)

Construïm una definició de sexualitat/s

Descripció: A partir d'una pluja d'idees es presentarà una definició de la sexualitat que contempli les dimensions del plaer, els sentiments i emocions, i els riscos biològics associats a les pràctiques sexuals.
Duració: 1 hora
Destinataris: Joves entre 14-16 (3r i 4t ESO)

OBJECTIUS

 • Conèixer el significat d’alguns dels conceptes associats a la sexualitat
 • Identificar i desconstruir alguns mites relacionats amb la sexualitat
 • Diferenciar entre sexualitat i relacions sexuals (sexe)
 • Identificar les emocions i els sentiments relacionats amb la sexualitat
 • Conèixer els conceptes de sexe, gènere, diferència i desigualtat
 • Reflexionar sobre com el gènere determina la nostra forma de pensar, expressar i sentir la nostra sexualitat
 • Reconèixer el dret de totes les persones a viure la seva sexualitat com desitgen
 • Conèixer els riscos biològics associats a la sexualitat i oferir possibles solucions

ESPAI

Una sala prou àmplia perquè les persones que hi assisteixin puguin seure-hi en semicercle

MATERIAL

Pissarra i guixos/retoladors de colors (com a alternativa es pot emprar un paperògraf)

CONCEPTES CLAU

 • Sexualitat
 • Pràctiques sexuals
 • Plaer
 • Vivència (emocions/experiències)
 • Diversitat sexual
 • Estereotips de gènere
 • Desigualtat de gènere
 • Consentiment
 • Drets sexuals i reproductius

DESENVOLUPAMENT DE L' ACTIVITAT

 1. Separem per sexe les persones que hi participen en espais diferents. Escrivim a la pissarra/paperògraf la paraula “sexualitat” i demanem als i a les participants que diguin totes les paraules que els vinguin al cap relacionades amb la “sexualitat”. Es classificaran les paraules en tres columnes a les quals, un cop acabin de fer-se les aportacions, els posarem els noms següents: Plaer, Sentiments/Emocions, Experiències/Riscos. A mesura que es vagin dient les paraules, les anirem definint amb un objectiu doble: conèixer tots els conceptes anotats a la pissarra/paperògraf i trencar amb alguns mites relacionats amb la sexualitat.
 2. Després d'aquesta activitat, demanarem al grup si som lliures per pensar, expressar i viure la nostra sexualitat tal com desitgem. En aquest punt introduirem la dimensió del gènere per mostrar com l'educació diferenciada pel sexe determina la nostra manera de viure la sexualitat i atorga unes llibertats diferents a les persones. Per facilitar la reflexió farem les preguntes següents:
  • Penseu que hi haurà alguna columna amb un nombre major de paraules en el grup de les noies? I en el grup dels nois? Quina? Per què?
  • Una noia i un noi tenen la mateixa llibertat per parlar de qüestions relacionades amb el plaer? Per què?
 3. Un cop acabada aquesta activitat, demanarem al grup si les persones amb preferència sexual homosexual tenen la mateixa llibertat que les persones amb preferència heterosexual per viure i expressar la seva sexualitat. Aquí reflexionarem sobre què vol dir serhome” i què vol dir ser “dona” i sobre com ens classifiquem socialment en un lloc o un altre i adoptem les característiques que acabem d'esmentar i que estan a la pissarra/paperògraf. Relacionarem tot això amb els conceptes de identitat de gènere, identitat sexual i preferència sexual amb l’objectiu de qüestionar el sistema de classificació binari.
 4. Per acabar, recollirem totes les paraules escrites en el paperògraf/pissarra i les reflexions sobre el gènere i elaborarem una definició de la sexualitat en la qual hauríem de recollir els aspectes següents:
  • Sexe és diferent de sexualitat
  • La nostra sexualitat ens acompanya des que naixem fins que morim i la desenvolupem al llarg de tota la nostra vida
  • Es relaciona amb el nostre cos, amb el que sentim i, més endavant, amb el fet de compartir-la amb altres persones si ho desitgem, decidint  amb qui, quan i com.
  • Té a veure amb la manera com aprenc a relacionar-me amb les persones: del tracte que em dono a mi mateix/a, del tracte que dono a la resta de gent, del tracte que rebo de les altres persones.
  • Té a veure amb l’experiència, l'aprenentatge i el canvi
  • Té relació amb els drets que la nostra societat li reconeix
  • Té relació amb prendre decisions i per això és interessant que ens demanem: Com vull viure la meva sexualitat? Per què vull tenir relacions sexuals?
  • En definitiva, la sexualitat la visc a través del meu COS, del que jo SENTO, i de les DECISIONS que prenc al respecte
  • Cada persona viu la seva sexualitat de manera única i per això, en comptes de parlar de SEXUALITAT parlarem de SEXUALITATS

CRONOGRAMA

ACTIVITAT TEMPS

Pluja d’ idees

15 min.

Reflexionem sobre el gènere

10 min.

Reflexionem sobre las preferències sexuals

10 min.

Definició de sexualitat

5 min.

Avaluació

5 min.

+ INFORMACIÓ

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

 1. Si durant la pluja d’idees el grup és molt poc participatiu i aporta poques paraules, proposarem que es posin en parelles i busquin una paraula que més tard aportaran al grup gran.
 2. És possible treballar amb els dos sexes conjuntament des de l’inici de la dinàmica.