Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

CERT O FALS?

Cert, fals

Sexualitat i pràctiques sexuals

Descripció: En un qüestionari es plantejaran diferents afirmacions davant les que el / la jove s’haurà de posicionar. En aquesta activitat es treballen alguns dels mites entorn la sexualitat i les pràctiques sexuals.

OBJECTIUS

 • Identificar i deconstruir alguns dels mites sobre la sexualitat i les pràctiques sexuals
 • Reflexionar sobre com el gènere determina la nostra forma de pensar, expressar i sentir la nostra sexualitat
 • Identificar i analitzar críticament alguns del estereotips de gènere
 • Visibiltzar la diversitat en el desig sexual (pràctiques, parelles, etc.)
 • La diversitat de pràctiques sexuals
 • Que es verbalitzin aspectes que puguin facilitar o dificultar la presa de decisions sobre la nostra sexualitat

MATERIAL

 • Qüestionari individual (ANNEX 01)
 • Bolígraf

DESENVOLUPAMENT DE L' ACTIVITAT

 1. El qüestionari s'ofereix al/la jove i se li explica que ha de respondre SI/NO en funció del que pensi. Cal dir que no és cap examen, respondre al qüestionari és lo més important.
 2. En acabar el qüestionari, li donarem les respostes correctes. I li deixarem uns minuts per a què pugui comprar els qüestionaris.
 3. Li demanarem per les qüestions que li han generat més dubtes. Intentarem resoldre aquests dubtes tenint en compte els objectius d'aquesta activitat.
 4. Preguntarem per aquelles qüestions en les quals el/la jove ha tingut més clara la resposta.

ROL DE LA PERSONA REFERENT DE L' ACTIVITAT

 1. Assegurar que el/la jove ha entès que l'activitat no és un examen.
 2. L' objectiu és que el/la jove comparteixi les respostes que vulgui amb la persona referent de l'activitat, per tant és important no insistir perquè ens mostri les respostes.
 3. És important que el/la jove se senti còmode en aquesta activitat. Es tracta d'una activitat individual amb qüestionari, per tant, la probabilitat que el/la jove senti que està sent avaluat és molt més gran. Per tal de minimitzar aquesta probabilitat, és important que la persona referent de l'activitat tingui un bon vincle amb el/la jove.
 4. Acompanyar el/la jove en l'exposició i el desenvolupament de les seves idees sobre la sexualitat i les pràctiques sexuals.
 5. En aquest acompanyament, s'ha de tenir en compte el marc dels Drets Sexuals i Drets Reproductius. És l'enfocament de drets allò que permet a la persona referent de l'activitat argumentar el qüestionari i l'anàlisi dels mites i estereotips entorn del gènere i la diversitat sexual.

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

Aquesta activitat individual també es pot realitzar en grup:

 1. Tothom s'ha se posar en una fila. L'esquerra indica CERT i la dreta FALS. La persona referent de l'activitat llegeix les afirmacions del qüestionari i els/les joves hauran de situar-se en un costat o l'altre d’acord amb de les seves opinions. Quan tot el grup s'hagi desplaçat, una o dues persones de cada grup hauran d'argumentar les seves posicions.
 2. Tot el grup haurà de seure en un cercle. Es donarà una targeta verda i una de vermella a cada jove. La persona referent de l'activitat llegeix en veu alta les afirmacions del qüestionari i els/les joves hauran d'ensenyar la targeta verda o la vermella segons si creuen que és CERT (verda) o FALS (vermella). Després de cada afirmació, es donarà l’ocasió d'argumentar la seva opinió a qui vulgui expressar-se.

NOTA

Qüestionari adaptació d' Elvira, N. i Varela, B. Projecte de formació per a la prevenció dels abusos sexuals entre iguals adolescents. Material didàctic. APFCiB, ICD, 2015.); Adolescència, identitat i diversitat sexual. Material didàctic per a professorat de secundària. JIS i Associació pandora, 2007.